Äntligen våras det på kreditmarknaden

Nu kommer våren till kreditmarknaden efter en sällsynt kall vinter. Flera tecken syns på upptining för tillgångsslaget vilket gynnar både aktieägare och långivare.

De senaste två åren har många företag kämpat med högre räntor och en strypt tillgång till kapital som ett resultat av att kapital- och lånemarknad har dragit i bromsen. Bolag med lite för hög skuldsättning och bolag inom räntekänsliga sektorer såsom exempelvis inom fastighet och bygg har fått gå med mössan i hand till banken och i många fall inte ens fått komma in innanför dörrarna. Det gick snabbt att gå från låntagarnas marknad till långivarnas.

Obligationsljusning för svenska fastighetsbolag

För flera av fastighetsbolagen var obligationsmarknaden mer eller mindre stängd under nästan ett års tid och för de få som hade möjlighet att låna blev det till en mycket högre kostnad än vad de tidigare vant sig vid.

Sedan inflationsoron peakade under hösten 2022 har humöret hos långivarna tinats upp för att väsentligen förbättras de senaste sex månaderna, inte minst inom fastighetssektorn. Som exempel kan nämnas Castellum, ett av de mer omtyckta namnen i sektorn, som i augusti gav ut en tvåårig obligation i svenska kronor på räntan 6,15 procent. Den korta löptiden förklaras av det helt enkelt hade blivit för dyrt för bolaget att emittera en obligation med längre löptid. Bara fem månader senare kunde Castellum hyfsat enkelt emittera 1 miljard kronor i en femårig obligation i på nästan samma ränta som den tvååriga.

Även Balder har kommit ut på banan, efter nästan två år, och har i år givit ut en treårig obligation på samma nivå. Nästa tecken på upptining vi kommer att se är när bolagen emitterar en större volym i euro när utländska investerare kommer tillbaka till den nordiska sektorn igen. Att obligationsmarknaden tinat upp är goda nyheter för såväl aktieägare som långivare och även för bolag utanför fastighetssektorn. Eftersom sektorn väger tungt i Sverige (mer än 40 procent av alla utestående företagsobligationer härrör från fastighetsbolag) så påverkas den generella riskaptiten på företagsobligationer.

Inflöden i företagsobligationsfonder

Att obligationsmarknaden tinat upp är goda nyheter för såväl aktieägare som långivare och även för bolag utanför fastighetssektorn. Eftersom sektorn väger tungt i Sverige (mer än 40 procent av alla utestående företagsobligationer härrör från fastighetsbolag) så påverkas den generella riskaptiten på företagsobligationer. En upptinad marknad innebär inflöden i företagsobligationsfonder och mer pengar som ska sättas i arbete. Det märks inte minst på aktiviteten i marknaden just nu med ett ökat antal emissioner och intensifierade diskussioner mellan investerare och bolag.

Så även om vi inte sett några räntesänkningar än så talar mycket för att våren äntligen är här efter en lång kall vinter.

Artikeln publicerades först i Omni Ekonomi

 

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.