Coeli Global Small Cap Select – En ny spännande aktiefond från Coeli Global

I detta blogginlägg presenterar vi vår nya spännande globala småbolagsfond - Coeli Global Small Cap Select. Det är en småbolagsfond i UCITS-format som investerar i världens bästa entreprenörsbolag. Vi använder samma investeringsfilosofi och process i småbolagsfonden som för den femstjärniga Coeli Global Select. Det som framför allt skiljer fonderna åt är att vi i småbolagsfonden kan investera i bolag med ett lägre börsvärde. Investeringsintervallet för småbolagsfonden är bolag med ett börsvärde från cirka 200 miljoner dollar till 6 miljarder dollar. Detta är en fondidé som vi funderat på i många år och nu känns det väldigt kul och spännande att äntligen kunna erbjuda våra kunder en ny aktiefond. Vi vill att våra fonder ska ha hög potential till avkastning varför även denna aktiefond innehåller 30 - 50 innehav.

Den strategiska målavkastningen för småbolagsfonden är att över en konjunkturcykel generera 20 % per år efter avgifter. Vi anser att om man är villig att ta aktierisken med småbolag så ska man också erbjudas att få en högre riskjusterad avkastning i jämförelse med stora börsbolag. Med en hög ambitionsnivå för avkastningen tror vi också att vi lyckas överprestera mot fondens jämförelseindex, MSCI ACWI Small Cap Index Total Return.

Att driva fler fonder i teamet ger synergier i förvaltningen då vi bland annat använder samma screeningmodell för småbolagsfonden som för Coeli Global Select. Vår sektoranalys kan användas på alla bolag, stora som små, och förvaltningen i sig gynnas av vår samlade kunskap, investeringsresor, nätverk etc. Ibland har vi varit tvungna att ”tacka nej” till investeringar p.g.a. börsvärdet men med småbolagsfonden kommer vi kunna vara mer aktiva, exempelvis vid börsnoteringar. En positiv effekt av att förvalta två fonder är att idégenereringen blir mer omfattande vilket kommer ge fler idéer till alla Coeli Globals fonder. Vi har också anställt nya analytiker och från och med september kommer vi att ha tre nya kollegor i vårt förvaltningsteam. Flera analytiker innebär mer resurser i förvaltningen vilket gör det möjlighet att täcka ännu fler bolag.

Fondens förvaltare Andreas t.v. och Henrik t.h. träffade Tyler Technologies i Dallas under en av våra investeringsresor till USA i våras.

ESG

Den aktivt förvaltade Coeli Global Small Cap Select förvaltas enligt principen om ansvarsfulla investeringar (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning). Vi strävar efter att investera våra andelsägares kapital i företag som inser vikten av ESG och vi har inkorporerat de här principerna i vår investeringsprocess. Vi gör det här för att vi vill. Världen står inför en rad utmaningar och vi vill försöka vara en del av processen för att lösa dessa. Det är också vår syn att bolag som tar ESG på allvar är mer välskötta än andra vilket skapar både högre avkastningsmöjligheter för våra andelsägare samt minskar riskerna i våra investeringar. Att företagen har en uthållig affärsmodell där ESG-frågor är inkorporerade är därför av stor vikt för oss. Småbolagsfonden är en artikel 8 fond (ljusgrön) vilket innebär att vi beaktar ESG vid våra investeringar.

Investeringsfilosofi

Den globala småbolagsfonden investerar i världens finaste entreprenörer. Utöver att vi har delat upp bolagen som ”champions” eller ”special situations” har vi även delat upp dem i tre underkategorier: nischaktör, snabbväxande eller disruptör. Ett bolag som kategoriseras som nischaktör är ett bolag med unik konkurrensfördel. Bolaget är verksam i en bransch med få konkurrenter och är en aktör som har en unik teknologi. Branschen där bolaget är verksamt är för liten för att ett stort företag ska börja konkurrera men tillräckligt stor för att det mindre bolaget ska kunna växa. En disruptör är ett bolag som är aktivt i en mogen industri där bolaget med ny teknologi kan utmana och ta marknadsandelar av de existerade aktörerna. Ett snabbväxande bolag har en unik affärsmodell som gynnar både organisk och förvärvsdriven tillväxt.

→ Mer information om hela fondens investeringsfilosofi och investeringsprocess.

På Coeli Global älskar vi att arbeta med förvaltning och aktieanalys. I denna fond kan verkligen aktienörden inom oss få utlopp för all kreativitet. Vi vill som alltid dela med oss av våra erfarenheter, möten och analyser varför vi kommer ha en serie om fyra blogginlägg för att presentera några av våra spännande innehav i småbolagsfonden. Håll utkik på vår blogg redan i nästa vecka då ni kommer kunna läsa ett intressant inlägg om det amerikanska bolaget Alarm.com.

Vill du ha en automatisk påminnelse när vi publicerar nya spännande blogginlägg kan du anmäla din e-postadress via följande länk.

För dig som vill investera i Coeli Global Small Cap Select finns den tillgänglig på följande plattformar: Coeli, Nordnet, Alpcot, Avanza, MFEX, SAVR, Strivo och Movestic.

Vi önskar alla våra nya och gamla kunder en skön och behaglig sommar. Vi hoppas på en bättre börs för det andra halvåret av 2022.

Hälsningar Henrik, Andreas och kollegorna i globalteamet.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.