Coeli investerar i byWiT och digitala tillväxtbolag – emission på 500 miljoner

Coeli investerar i byWiT – ett onoterat investmentbolag med fokus på digital tillväxt. Med ett långsiktigt perspektiv i kombination med ett stort erfarenhetskapital, siktar de på att inom en snar framtid bli en storskalig aktör inom digitalisering och hållbarhet.

Företaget byWiT har som ambition att vara den bästa ägaren för digitala tillväxtbolag. Teamet består av sex entreprenörer och investerare, som tillsammans har lång erfarenhet inom den digitala sektorn, och som samtliga varit drivande i ett dussintal framgångsresor som bland annat Estrid, Pelltarion, Eolus och Nabo. Coeli har bistått byWiT i den senaste emissionen, som övertecknades och stängde på drygt 500 MSEK. Totalt siktar byWiT på att ta in 1,5 miljarder till sin tillväxtresa – och man har en framtida notering som uttalad målsättning.

Inte bara finansiella investerare

”Vi är väldigt glada att starta byWiT tillsammans med Coeli. Utöver att vara finansiella investerare med kapital så bidrar Coeli med mycket annat – som professionella nätverk, viktiga stödfunktioner och en entreprenöriell organisation”, säger Ulf Söderström, vd och Partner på byWiT.

Coeli, som investerat i Private Equity och onoterat sedan 2006 – med framgångar som Truecaller och Storskogen – såg omgående potentialen i byWiT.

“Även om digitaliseringen har pågått en tid ser vi en fortsatt stark tillväxt där många verksamheter på sikt kommer att behöva digitaliseras. Det är en enorm marknad med många spännande möjligheter”, säger Coeli Investments vd, Lukas Lindkvist, som i samband med investeringen också tar plats i byWiT:s styrelse.

Lukas Lindkvist, Flippa Kelo, Erik Bäckström och Kristin Gejrot från Coeli – investerare och partners till byWiT.

Teamet avgörande

”Teamet är alltid viktigt i våra investeringsbeslut i växande investmentbolag, precis som när vi investerade tidigt i Storskogen Group, säger Erik Bäckström vice VD och Partner på Coeli. Det som attraherade oss med byWiT var bland annat deras unika sätt att arbeta operativt i portföljbolagen vilket ökar sannolikheten för en lyckad implementering.”

Om byWiT

Företaget inriktar sig på bolag som digitaliserar och effektiviserar analoga branscher genom att ta en operativ roll i portföljbolagen. Man letar efter starka team och hållbara affärsmodeller, och fokuserar på att investera i uppskalningsfasen hos bolag med potential att nå 500 MSEK i omsättning på 3-5 år. Entreprenörerna bakom byWiT är Ulf Söderström, Johan Gorecki, Scott Moore, Elias Jacobsson, Thomas Karlsson och Nalle Söderström.

Kontakt

Ulf Söderström, VD och partner byWiT, ulf@bywit.se, 0706 18 95 95. 
Erik Bäckström, VVD Coeli AB, erik.backstrom@coeli.se, 0724 02 13 82.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.