Coeli investerar i nytt bolag med fokus på onoterat – tar in 600 mkr i övertecknad emission

Nu blir internationella onoterade bolag i pre-IPO fas från unika investerarnätverk tillgängliga för allt fler. Coeli investerar eget kapital och erbjuder sitt nätverk att investera i Absolute Unlisted AB, grundad och förvaltad av framgångsrika hedgefondsförvaltaren Mikael Petersson.

Absolute Unlisted kommer investera i cirka 10 bolag i så kallad pre-IPO fas vilket innebär att notering på börsen planeras inom cirka 24 månader. Det bedöms vara en gynnsam fas att investera i då man får möjlighet att investera i bolag på en lägre värdering med en potentiellt stor värderesa framför sig. Absolute Unlisted AB som skapats i samarbete med Coeli gör så att fler får möjligheten att investera i dessa unika investeringsmöjligheter innan det är möjligt för allmänheten.

Absolute Unlisted är grundad och förvaltad av Mikael Petersson som har 29 års erfarenhet av investeringar inom noterade och onoterade bolag från några av världens främsta investeringshus. Investeringarna möjliggörs genom Mikaels unika investerarnätverk som ger access till annars stängda investeringsmöjligheter. En av ankarinvesterarena och del av Mikaels investerarnätverk är Christian Angermayer (som tidigare investerat med bland andra Peter Thiel, Louis Bacon, Cathie Wood, Mike Novogratz) och bidrar stort till teamets unika flöde av investeringar. Fokus ligger på Europa och USA.

Erik Bäckström, vVD Coeli Wealth Management, Cecilia Biveson, Affärsutveckling Absolute Unlisted AB, Mikael Petersson, Ansvarig förvaltare Absolute Unlisted AB.

Avkastningsmål +200 % inom 5 år

Förvaltaren satsar på ett avkastningsmål på mer än 200% de närmaste 5 åren.

”Vi har i flera år investerat i onoterade bolag som en del av vår investeringsstrategi. Onoterat är där vi regelbundet och i samtliga fall har lyckats åstadkomma en mycket hög avkastning. Det är ingen hemlighet att de bästa investeringarna ofta börjar i väldigt små och slutna nätverk med välkända investerare. Jag har efter alla år jag investerat byggt upp ett väldigt starkt nätverk av rätt typ av investerare. Vi investerar tillsammans med dessa nyckelpersoner och får ofta chansen att komma in i de absolut första kapitalanskaffningsrundorna och då på låga och attraktiva värderingar” säger Mikael Petersson.

Under de senaste tre åren har Mikael gjort sju investeringar i onoterade bolag. Den bästa investeringen har avkastat 485% på tre år och den med lägst avkastning har stigit med 55% på två och ett halvt år. Dessa siffror är fram tills 31 december 2021. Notera att tidigare resultat inte ska tolkas som en prognos om framtida avkastning.

”Att investera tillsammans med några av världens främsta investerare i unika skeden, innan bolagen är tillgängliga för allmänheten skapar goda förutsättningar att generera stora värden. Mikael har en stark historik från att investera i pre-IPO fas och vi är glada att själva investera i Absolute Unlisted tillsammans med Mikaels nätverk, våra kunder och investerarnätverk” säger Erik Bäckström, Partner i Coeligruppen & vVD Coeli Wealth Management AB.

Målsättningen var att bolaget skulle attrahera 500 miljoner kronor. Intresset har varit väldigt stort från Coelis investerare och Mikaels investerarnätverk vilket ledde till att emissionen stängde snabbt och övertecknad på 597 miljoner kronor, fortsätter Erik Bäckström.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.