Coeli investerar i Sordin – blir partners med tidigare huvudägare DeVenture

Coeli investerar och blir majoritetsägare i Sordin AB, vid sidan av bolagets tidigare huvudägare DeVenture, för att stötta Sordin på deras snabba internationella tillväxtsresa inom premium hörselskydd och “above-the-neck"-skydd (Personal Protection Equipment).

Sordin är ett svenskt bolag, som grundades 1976, som med avancerad teknik har etablerat en unik position på den internationella marknaden för aktiva premiumhörselskydd – med ett specifikt fokus på jakt och taktiska användningsområden. Marknaden uppvisar solida tillväxttal och bedöms långsiktigt att gagnas av starka makrotrender drivet bland annat av ökat fokus på arbetsmiljösäkerhet, regulatoriska krav, innovation/teknisk höjd samt ökat premiumfokus. Varumärket Sordin, med sin svenska tillverkning, har en bred internationell räckvidd och försäljning, vilket Coeli tillsammans med ledningen avser att öka framgent både organiskt och via selektiva förvärv.

Genom Coeli kommer Sordin få tillgång till ytterligare resurser, kapital och expertis till att accelerera bolagets långsiktiga tillväxt- och utvecklingsplan både inom och utanför Europa.

“Vi på Sordin är oerhört glada över att välkomna Coeli som vår nya huvudägare. Vår ambition är att med säkra, innovativa och hållbara lösningar göra Sordin till den givna globala leverantören av hörselskydd i toppklass. Med Coelis stöd och engagemang ser vi fram emot en fortsatt mycket spännande tillväxtresa”, säger Therése Wilson, VD på Sordin.

Monica Bergvall, ansvarig över Coelis Private Equity-verksamhet, har sett Sordin växa fram och etablera sig som en stark aktör på marknaden.

“Sordin är ett välskött och lönsamt bolag, med en unik position i en snabbt växande och solid internationell marknad. Tillsammans med Thomas Bräutigam och DeVenture ser jag fram emot att stötta bolaget att leverera på den strategiska planen för att skapa en ledande global aktör inom premiumhörselskydd”, säger Monica Bergvall.

Thomas Bräutigam, President Piab Automation Lifting Automation Division, kommer att tillträda som Styrelseordförande för Sordin. Thomas långa operativa bakgrund som VD för flertalet framgångsrika internationella tillväxtsresor, både inom den bredare säkerhets- och konsumentbranschen samt styrelseerfarenhet från MIPS och Axkid, kommer gagna både den bredare styrelsen och ledningsgruppen för Sordin.

DeVenture AB, som har varit huvudägare i Sordin sedan 2013 och som Coeli har en långsiktig relation med genom bolagets professionella investerarnätverk Coeli Investment Partners, kvarstår som större minoritetsägare i bolaget. Robert Demark, VD och partner för DeVenture AB, kommer fortsätta som styrelseledamot i Sordin.

”Denna affär markerar inte slutet utan snarare starten på en ny era för oss på DeVenture. Genom vårt strategiska partnerskap med Coeli ser vi fram emot att fortsätta skapa möjligheter för Sordin att växa och driva innovation. Med stöd från Coelis omfattande nätverk, kompetens och kapital ser vi ljust på framtiden och vad vi tillsammans kan uppnå”, säger Robert.

Upprinnelsen till det nya partnerskapet växte fram genom den relation som DeVenture och Coeli har byggt upp under en längre tid, via det professionella investerarnätverket Coeli Investment Partners.

“Investeringen i Sordin är ett bevis på hur Coeli genom vår expertis och vårt unika ekosystem av entreprenörer, Family Offices, investerare, och industriella rådgivare kan skapa både attraktiva investeringsmöjligheter inom Private Equity samt bli en långsiktig samarbetspartner för väl positionerade bolag med rätt förutsättningar för stark tillväxt. Att skapa specifika lösningar tillsammans med vårt nätverk går hand i hand med vårt fokus på att främja entreprenörskap och säkerställa ett stort värdeskapande. Vi ser fram emot resan med Sordin som är ett väldigt fint bolag med imponerande tillväxt och lönsamhet”, säger Erik Bäckström, vice VD på Coeli.

Investeringen i Sordin AB görs via holdingbolaget Dcbl Intressenter AB, där Coeli Investment Management AB är majoritetsägare. Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Sordin AB, vänligen kontakta:

Therese Wilson, VD, Sordin AB
therese.wilson@sordin.com

 

För ytterligare information om Coeli, vänligen kontakta:

Erik Bäckström, vice VD, Coeli Group
erik.backstrom@coeli.se

Kontakta oss om du vill vara med på kommande case

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, Partner

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, PartnerKristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.