Coeli stärker upp inom Private Equity

Coeli har stärkt upp investeringsområdet Private Equity genom att rekrytera Monica Bergvall som Head of Direct Investment – ett affärsområde som gör onoterade investeringar och går in i partnerskap med både externa Private Equity team och direkt i mellanstora bolag i väldefinierade nischer, med höga ambitionsnivåer om hållbar tillväxt.

Monica har en gedigen erfarenhet från Private Equity-industrin i både Sverige och London. Under sin tid i London har hon arbetat för de ledande Private Equity firmorna Duke Street och Sovereign Capital där hon bland annat ansvarat för deras respektive Healthcare team. Under de senaste åren har hon arbetat med Stockholm som bas för Procuritas Capital och Ratos, där hon både genomfört investeringar och arbetat tillsammans med ledningsgrupper i flertalet nischade ”Buy and Build”-resor.

Som Head of Direct Investment kommer Monica arbeta med att vidareutveckla Coelis investeringsprocesser, utvärdera och utveckla nya investeringsmöjligheter, både i samarbete med olika externa team men även med egengenererade investeringsmöjligheter samt stödja Coelis existerade investeringar.

Private Equity är ett starkt växande område

“Private Equity är ett starkt växande område inom Coeli-Gruppen som är högprioriterat. Vi är väldigt glada att Monica ansluter till teamet. Hon har både en mycket relevant kompetens och erfarenhet tillsammans med att hon som person passar in i Coelis kultur på ett mycket bra sätt” säger Lukas Lindkvist, VD på Coeli.

Erik Bäckström, vice VD Coeli och Lukas Lindkvist, VD Coeli.

Coeli har investerat i Private Equity sedan 2006 och var tidigt en av de första på marknaden att erbjuda fler investerare, utöver större institutioner, att komma in i det attraktiva tillgångsslaget genom att saminvestera tillsammans med Coelis egna investmentbolag. Exempel på investeringar i Coelis portfölj är Coeli Private Equity AB, Teqt Group och Qflow Group. Samtliga bolag har utvecklats mycket väl sedan start samt visat positiva resultat under 2022.

”Coeli är ett dynamiskt och snabbväxande företag med ett gediget engagemang, hjärta och starka entreprenöriella kärnvärderingar som genom sitt unika nätverk av klienter och privata investerare skapar ett differentierat flöde av attraktiva onoterade investeringsmöjligheter. Jag ser fram emot att bygga Coelis team framgent så att vi kan stötta både fler externa team och entreprenörer på deras tillväxtresor och därmed skapa unika investeringsmöjligheter för våra klienter”, säger Monica Bergvall.

Monica och hennes team letar aktivt efter väletablerade mellanstora bolag inom nischade tillväxtbranscher där man som aktiva ägare kan bygga en långsiktigt hållbar marknadsledande position, tillsammans med ledningen.

”Vår övertygelse om att Private Equity är en viktig portföljkomponent fortsätter stärkas. Särskilt efter ett år som 2022, då majoriteten av våra onoterade investeringar hade positiv värdeutveckling i en annars utmanande marknad och visade på en bra diversifiering – både i vårt investmentbolag samt våra kunders portföljer”, avslutar Erik Bäckström vice VD på Coeli.

Monica Bergvall

Head of PE Direct Investments

Monica Bergvall

Head of PE Direct Investments15 års erfarenhet inom Private Equity-industrin i både Sverige och London. Hon har bland annat arbetat för Duke Street och Sovereign Capital där hon har ansvarat för deras respektive Healthcare team, samt Procuritas Capital och Ratos där hon både genomfört investeringar och arbetat tillsammans med ledningsgrupper i flertalet nischade buy-and-build resor. Några bolagsresor hon har arbetat på är veterinärkonsolideringen av Linneus group i UK, Medtanken, TFS, Natureplanet och Byens Bilpleje.

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group  • Har arbetat på Coeli sedan 2001
  • CEO för Coeli asset Management AB sedan 2015 och nu CEO för Coeli Investment Management AB
  • Har en finansexamen från Stockholms Universitet.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring och är enbart ämnat som allmän information. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.