Coeli stärker upp Investor Relations – rekryterar Hanna Engström

Coeli fortsätter att växa och välkomnar Hanna Engström som ny Investor Relations Professional.

På Coeli kommer Hanna att tillsammans med Kristin Gejrot vara ansvarig för Coeligruppens Investor Relations och kommunikation kopplat till Coelis fonder, kapitalförvaltning och investeringar. Hannas fokus kommer främst att vara onoterade investeringar och kapitalanskaffningar, fondlanseringar, kvartalsrapporter och Coelis House View.

"Vi ser en fortsatt stor efterfrågan för våra tjänster och det är mycket glädjande att kunna välkomna Hanna till Coeli som ytterligare breddar Coelis IR-kompetens. Vår kundbas och portfölj av fonder och investeringar växer och med vår ambition att leverera marknadens bästa investerarkommunikation så känns det väldigt bra med en så stark förstärkning. Med sin tidigare erfarenhet och sitt genuina kunnande, kommer hon att stärka vår verksamhet och göra det ännu lättare för våra investerare att göra informativa investeringsbeslut och följa sina investeringar", säger Kristin Gejrot, Head of Investor Relations.

Tidigare har Hanna arbetat på Grant Thornton och har erfarenhet kring rådgivning inom M&A i samband med säljmandat, köpmandat och kapitalanskaffningar med fokus på ägarledda small- och midcap bolag. Hon har en master i finans från Linköpings Universitet.

Hanna Engström, Investor Relations Professional.

"Jag är väldigt glad över att bli en del av Coeli och ser fram emot att tillsammans med teamet bidra till Coelis fortsatt spännande tillväxtresa", säger Hanna Engström, Investor Relations Professional.

Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, fondförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar Coeli några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Kontakta oss för mer information

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

Hanna Engström

Investor Relations Professional

Hanna Engström

Investor Relations ProfessionalVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.