Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coelis fonder nu valbara i PPM

Coelis fonder är ett nytillskott av valbara fonder i PPM. Som sparare kan man välja Coeli-fond utifrån vilken risk man är villig att ta samt utifrån var man vill placera sitt sparande geografiskt. De valbarafonderna är Coeli Global Selektiv – Lux, Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux samt Coeli Sverige–Lux.

Nu är tre av Coelis fonder valbara i PPM, Pensionsmyndighetens premiepensionssystem. De som aktivt placerar sitt premiepensionssparande kan alltså även välja fonder från Coeli. Alla Coelis fonder förvaltas aktivt och utifrån investeringsfilosofin att förvalta koncentrerade portföljer med tydliga ställningstaganden. Coelis fonder har en hög ”active share” och därigenom möjlighet att slå index.

De valbara fonderna är Coeli Global Selektiv – Lux, Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux samt Coeli Sverige – Lux.

 Coeli Global Selektiv – Lux är en fond med innehav i bolag som är bäst på sin respektive marknad. Fonden hade högsta avkastning av 120 fonder i sin kategori[1]under sitt första år enligt Morningstar med en överavkastning på närmare tio procent.[2]

 Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux investerar i obligationer med kreditvärdighet och obligationer med låg eller ingen kreditrating. Fonden har avkastat drygt 2 procent under 2015, vilket gör fonden till en av de bättre inom sin kategori.[3]

 Coeli Sverige – Lux fokuserar på stora och medelstora svenska bolag. Fonden förvaltas av Christian Voboril som har tilldelats AA-rating från Citywire.

Lukas Lindkvist, VD på Coeli, säger:
”Jag är glad för alla aktiva premiepensionssparare som nu har möjligt att välja fonder från Coeli på PPM:s fondtorg. Våra fonder är konkurrenskraftiga placeringsalternativ då våra förvaltare agerar fritt inom tydliga riskmandat som gör det möjligt att slå index. I vår förvaltningsstrategi ingår tydliga ställningstaganden och att våra fonder förvaltas aktivt, det vill säga att vi hela tiden endast investerar i det vi verkligen tror på.”

”Vi är stolta över att erbjuda fonder som tar hänsyn till etiska aspekter då investeringar görs i företag som förväntas efterleva internationella normer och konventioner,” fortsätter Lindkvist.

[1] Global Select jämförs med andra fonder i ”Morningstar-kategorin Global, mix bolag”. Jämförelseperiod
20141201 – 20151201.
[2] Jämförelseindex MCI AC World NTR $ i SEK
[3] Nordisk Företagsobligationsfond jämförs med andra fonder i ”Morningstar-kategorin Ränte – SEK obligationer, företag”.
 
Information om fonderna
Coeli Global Selektiv – Lux är en fond som investerar i 25-35 globala bolag som är bäst i sin respektive marknad på vad de gör. Detta kan till exempel vara ledande industriföretag i västvärlden samt starka banker i utvecklingsländer. Risknivå: 5 (av 7)

Förvaltare: Andreas Brock

PPM nummer: 422709

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – Lux har ett fokus på nordiska marknaden. Investeringar kan ske både i obligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating. Stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet. Risknivå: 3 (av 7)

Förvaltare: Gustaf Fransson

PPM nummer: 386870

Coeli Sverige – Lux investerar i 20-25 stora och medelstora svenska bolag. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta kvalitetsbolag med en stark företagsledning, sund affärsmodell, stabil utdelning och en långsiktig tillväxtpotential. Risknivå: 6 (av 7)

Förvaltare: Christian Voboril

PPM nummer: 351049