Coelis senaste spaningar inom onoterat

Fastighetsaktiebolaget Trappan

Fastighetsaktiebolaget Trappan där vi, tillsammans med våra kunder, investerade det första kapitalet under januari 2022 hade siktet inställt på att nå ett fastighetsvärde om 1 miljard kronor första året, 5 miljarder kronor år 3 och 10 miljarder kronor år 5 för att då förbereda en börsnotering. Gustav Björkman som leder Trappan har arbetat intensivt med en stor pipeline av fastigheter som lett till ett antal förvärv under våren.

I dagarna kommunicerade bolaget ytterligare ett förvärv som stärker bolagets fastighetsportfölj markant. Efter ett intensivt arbete förvärvade Fastighetsaktiebolaget Trappan i dagarna Sisjö Centrum i Göteborg, en välutvecklad och fint förvaltad fastighet med bra hyresgäster. Detta förvärv gör att Trappans samlade fastighetsvärde når cirka 1,5 miljarder kronor redan efter fyra månader. Detta ser vi som positivt för alla aktieägare och bolaget påvisar en stark tillväxt och ligger väl före sin målsättning.

Padel United

Under Q2 har Padel United förvärvat PDL och tillsammans blir bolagen världens största padelaktör. Padel United har fokuserat på att vara spelarnas förstahandsval i storstäderna och tillsammans med PDL skapas stora synergier både affärsmässigt, kunskapsmässigt och ekonomiskt.

Tillsammans med PDL finns en stark organisation för att accelerera den internationella tillväxtresan. För dig som investerat i bolaget sänds ett webinar under kommande veckor där bolagets VD kommer redogöra för den senaste utvecklingen och planerna framåt.

Vi har gästats av den globala investeringsfirman KKR (Kohlberg Kravis & Roberts)

Under månaden gästades vi av den globala investeringsfirman KKR (Kohlberg Kravis & Roberts) som är stora investerare inom Private Equity och förvaltar totalt cirka 470 miljarder dollar över flera tillgångsslag. Bolaget deltog på vårt kvartalsvisa investeringsråd där vi fokuserar på makro och långsiktiga investeringstrender inom det onoterade segmentet. ”Leaning in to uncertainty” blev temat för diskussionen och vi pratade mycket om utvecklingen i omvärlden och hur det påverkar risktagande och investeringsmöjligheter inom Private Equity och Fastigheter.

Vi var alla ganska överens om att det vi ser i omvärlden just nu är ett skifte från minusräntor och stora monetära stimulanser, på väg mot ett nytt normalläge med stegvis högre räntor och lägre lättnader. Ett skifte som förmodligen är väldigt hälsosamt, särskilt när många delar av världen nu är i kraftig högkonjunktur, men som givetvis har skakat de finansiella marknaderna och lett till lägre värderingar inom flera segment.

Under mötet pratade vi mycket om möjligheterna inom den onoterade miljön, där investeringsperspektivet alltid är väldigt institutionellt och långsiktigt. Även om vi har en högre nivå av osäkerhet än för ett halvår sedan så finns det också enorma volymer av kapital (”dried powder”) som behöver sysselsättas efter flera rekordår av framgångsrika exits. Tillsammans med stora investeringsbehov inom kraftfulla megatrender så som hållbarhet och digitalisering skapar det många möjligheter för den långsiktiga investeraren, särskilt när man har fördelen av att kunna vara riktigt selektiv och välja bolag helt isolerat från ett index.

Ha tålamod och var selektiv i nya investeringar

För alla investerare med kapital så blir trots allt lägre värderingar en positiv faktor, och det är ofta i de nedåtgående perioderna man hittar många bra möjligheter för hög avkastning på lång sikt. Som alltid tror vi på att ha tålamod och vara selektiv i nya investeringar och kanske viktigare än någonsin att investera i bolag med hållbara affärsmodeller, starka kassaflöden och hälsosamma marginaler.

Det har varit händelserika perioder i många av våra onoterade investeringar och vi ser fram emot att hålla er väl uppdaterade löpande. Om du har några frågor om någon av dina investeringar eller är intresserad av mer information från Coelis investeringsråd är du välkommen att kontakta din rådgivare.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.