Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv juni 2020

Juni var ytterligare en månad med positiv avkastning för globalfonden men för första gången på tre månader överträffade vi inte vårt jämförelseindex. Avkastningen för Coeli Global Selektiv under juni var 1,22 procent, vilket var 0,67 procent sämre än vårt jämförelseindex. Det vi gläds åt är att globalfonden i skrivande stund nu är uppe på positiv avkastning, mätt från  årets början.

De branscher som gav ett positivt bidrag till avkastningen var halvledar-, bygg- och mjukvarubranschen. Mer specifikt var det följande fem bolag som gav det bästa bidraget till utvecklingen: Microsoft, SIKA, TSMC, Apple och ASML. Tuffare hade bolag inom betalnings-, kosmetiska- och vårdbranschen som gav ett negativt bidrag till avkastningen. De fem bolag som gav det sämsta bidraget till utvecklingen var Fiserv, HCA Healthcare, Global Payment, Estee Lauder och Bright Horizon Family Solution. Vi tror att dessa bolag kommer få en ”boost” i aktiekursen i takt med att effekterna av coronaviruset mattas av.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Under juni har vi fått bra arbetslöshetsstatistik från USA som visar på en återhämtning på arbetsmarknaden vilket har påverkat börserna positivt. Det är framförallt de sektorer som har blivit hårdast drabbat, detaljhandel, resebranschen och tillverkningsindustrin, som återhämtningen sker snabbast. Trots förbättringen är det många bolag som passar på att göra neddragningar i personalen för att minska de totala kostnaderna i bolaget. Ett exempel ifrån Sverige är AB Volvo som aviserar en minskning av antalet anställda med 4 100. Den här typen av neddragningar brukar aktiemarknaden reagera positivt på. En positiv påverkan på ekonomierna är att reserestriktionerna lättas i Europa. Detta är bra för hotellen, restaurangerna, handeln, flygbolagen, affärerna och betalningsbolagen. Som vi har skrivit tidigare så gör centralbankerna allt för att stimulera ekonomierna för att öka BNP-tillväxten så mycket som möjligt. Federal Reserves chef Jerome Powell har lovat att fed funds rate (reporäntan) ska vara nära noll ända fram till slutet av 2021.

Förändringar i portföljen

Under juni månad gjorde vi en förändring i vår bankexponering i Indien. Vi sålde den mindre RBL Bank och köpte den större Kotak Mahindra Bank. Genom detta byte har vi uppgraderat kvalitén i vår bankexponering och vi bör erhålla en robust avkastning. Vi sålde också Stone som var ett av våra två brasilianska betalningsbolag. Coronakrisen har visat att Stone inte var av ypperlig kvalitet varför vi istället fokuserar våra resurser på våra andra betalningsbolag i fonden. Vi har köpt en ny ”special situation”-aktie som heter Bright Horizon Family Solution som är verksamma inom barnomsorg i USA, Storbritannien och Holland.  Vi har skrivit inlägg på vår blogg om både Kotak Mahindra Bank och Bright Horizon Family Solution där ni hittar djupare information om våra nya bolag.

Fondens positionering

Under månaden har vi ökat fondens andel av ”Special Situations” något vilket gör att denna andel nu utgör 8 procent av fonden. Resterande del är investerade i våra ”Champions-bolag”. Vi fortsätter att optimera globalfonden för att erhålla en positiv avkastning för hela 2020.

Coeli Global Selektiv

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Global Selektiv – R SEK 1,22% -0,50% 40,30% 101,17%
Jämförelseindex 1,89% -6,67% 31,77% 71,84%
Coeli Global Selektiv R SEK

Andreas Brock, CFA

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Henrik Milton

Förvaltare av Coeli Global Selektiv

Översikt
Startdatum 2014-11-28
Förvaltningsavgift 1,4 %
Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %
Riskgrad 5 av 7
PPM-nummer 422709
Jämförelseindex MSCI AC World
NTR $ i SEK
Största innehav (%)
MICROSOFT CORP  4,5%
VONOVIA SE /NAMEN 4,2%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,2%
VISA INC -A 4,2%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,1%

 

 

Riskinformation
Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Läs mer om Coeli Global Selektiv

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.