Förvaltarkommentar Coeli Global Selektiv juni 2020

Juni var ytterligare en månad med positiv avkastning för globalfonden men för första gången på tre månader överträffade vi inte vårt jämförelseindex. Avkastningen för Coeli Global Selektiv under juni var 1,22 procent, vilket var 0,67 procent sämre än vårt jämförelseindex. Det vi gläds åt är att globalfonden i skrivande stund nu är uppe på positiv avkastning, mätt från  årets början.

De branscher som gav ett positivt bidrag till avkastningen var halvledar-, bygg- och mjukvarubranschen. Mer specifikt var det följande fem bolag som gav det bästa bidraget till utvecklingen: Microsoft, SIKA, TSMC, Apple och ASML. Tuffare hade bolag inom betalnings-, kosmetiska- och vårdbranschen som gav ett negativt bidrag till avkastningen. De fem bolag som gav det sämsta bidraget till utvecklingen var Fiserv, HCA Healthcare, Global Payment, Estee Lauder och Bright Horizon Family Solution. Vi tror att dessa bolag kommer få en ”boost” i aktiekursen i takt med att effekterna av coronaviruset mattas av.

Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen

Under juni har vi fått bra arbetslöshetsstatistik från USA som visar på en återhämtning på arbetsmarknaden vilket har påverkat börserna positivt. Det är framförallt de sektorer som har blivit hårdast drabbat, detaljhandel, resebranschen och tillverkningsindustrin, som återhämtningen sker snabbast. Trots förbättringen är det många bolag som passar på att göra neddragningar i personalen för att minska de totala kostnaderna i bolaget. Ett exempel ifrån Sverige är AB Volvo som aviserar en minskning av antalet anställda med 4 100. Den här typen av neddragningar brukar aktiemarknaden reagera positivt på. En positiv påverkan på ekonomierna är att reserestriktionerna lättas i Europa. Detta är bra för hotellen, restaurangerna, handeln, flygbolagen, affärerna och betalningsbolagen. Som vi har skrivit tidigare så gör centralbankerna allt för att stimulera ekonomierna för att öka BNP-tillväxten så mycket som möjligt. Federal Reserves chef Jerome Powell har lovat att fed funds rate (reporäntan) ska vara nära noll ända fram till slutet av 2021.

Förändringar i portföljen

Under juni månad gjorde vi en förändring i vår bankexponering i Indien. Vi sålde den mindre RBL Bank och köpte den större Kotak Mahindra Bank. Genom detta byte har vi uppgraderat kvalitén i vår bankexponering och vi bör erhålla en robust avkastning. Vi sålde också Stone som var ett av våra två brasilianska betalningsbolag. Coronakrisen har visat att Stone inte var av ypperlig kvalitet varför vi istället fokuserar våra resurser på våra andra betalningsbolag i fonden. Vi har köpt en ny ”special situation”-aktie som heter Bright Horizon Family Solution som är verksamma inom barnomsorg i USA, Storbritannien och Holland.  Vi har skrivit inlägg på vår blogg om både Kotak Mahindra Bank och Bright Horizon Family Solution där ni hittar djupare information om våra nya bolag.

Fondens positionering

Under månaden har vi ökat fondens andel av ”Special Situations” något vilket gör att denna andel nu utgör 8 procent av fonden. Resterande del är investerade i våra ”Champions-bolag”. Vi fortsätter att optimera globalfonden för att erhålla en positiv avkastning för hela 2020.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Selektiv – R SEK1,22%-0,50%40,30%101,17%
Jämförelseindex1,89%-6,67%31,77%71,84%

 

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.