John Deeres konkurrenskraft

I vårt förra blogginlägg tog vi en djupare titt på Apple och de 170 miljarder per år de investerar i forskning och utveckling. I det här inlägget tittar vi närmare på ett annat av våra innehav, nämligen John Deere och deras investeringar inom området forskning och utveckling, på engelska Research and Development – R&D.

John Deere kan enkelt beskrivas som traktorernas Rolls-Royce och de är framförallt mycket starka i USA där de har en marknadsandel på runt 60 procent. Deras traktorer känns lätt igen av den härligt ärtgröna färgen med gula detaljer, som är en viktig del av deras varumärke och som tydligt skiljer ut dem från sina konkurrenter:

  • CNH Industrial – Deras traktorer går antingen under varumärket New Holland som är klassiskt blå i färg, eller under varumärket Case som klassiskt röda. CNH har också ett mindre känt varumärke som heter Steyr vars traktorer är röda och vita.
  • AGCO – Traktorerna går under varumärket Fendt och är lite mer ljusgröna (inte alls lika snygga och distinkta som Deere om du frågar mig). Andra varumärken de kontrollerar är Challenger (gula), Masey Ferguson (röda) och Valtra (vita).

Snöröjningen i Hjorthagen har uppgraderat sin utrustning till en John Deere-maskin har vi med glädje noterat.

Hur står sig John Deere mot sina konkurrenter när det gäller R&D?

Varför har vi valt att investera i just John Deere och inte något av de andra företagen? I diagrammet nedan syns tydligt att jämfört med sina konkurrenter investerar Deere överlägset mest av sin omsättning i R&D, vilket ger de stora konkurrensfördelar över tid.

Källa: Bloomberg.

Ännu viktigare är att mätt i absoluta tal, det vill säga hur många dollar de investerar, spenderar John Deere dubbelt så mycket som deras närmsta konkurrent och faktiskt mer än vad deras två konkurrenter gör tillsammans.

Källa: Bloomberg, egen analys.

Värt att notera är att mer än 1/3 av CNH:s omsättning är relaterad till lastbilar, så i ovan graf/analys har vi justerat för det och tilldelar deras traktordivision 2/3 av företagets totala R&D.

Så vad är det John Deeres R&D investeringar går till? Två viktiga nya teknologier de skapat är:

  • Autopath – Den här teknologin gör att lantbrukaren kan dokumentera och följa varje enskild rad av säd och låter traktorn styras och vändas automatiskt på det mest ekonomiska sättet. Navigationssystemet är utvecklat tillsammans med NASA. Tänk dig att kunna säga det argumentet som säljare.
  • ExactRate – Systemet gör det möjligt att exakt mäta och kontrollera användningen av gödningsmedel. Systemet stänger automatiskt ned om området redan har sprejats eller om maskinen befinner sig i ett område som inte behövs gödslas. Utöver de funktionerna kompenserar systemet också för traktorns hastighet och rörelser så att minimalt med gödsel används till maximal nytta.

John Deeres fokus på teknik gör att företaget bara blir starkare och starkare över tid jämfört med sina konkurrenter. Jag hoppas med denna lilla genomgång har gett er lite mer information om vilken fin investering av era pengar detta är.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.