John Deeres konkurrenskraft

I vårt förra blogginlägg tog vi en djupare titt på Apple och de 170 miljarder per år de investerar i forskning och utveckling. I det här inlägget tittar vi närmare på ett annat av våra innehav, nämligen John Deere och deras investeringar inom området forskning och utveckling, på engelska Research and Development – R&D.

John Deere kan enkelt beskrivas som traktorernas Rolls-Royce och de är framförallt mycket starka i USA där de har en marknadsandel på runt 60 procent. Deras traktorer känns lätt igen av den härligt ärtgröna färgen med gula detaljer, som är en viktig del av deras varumärke och som tydligt skiljer ut dem från sina konkurrenter:

  • CNH Industrial – Deras traktorer går antingen under varumärket New Holland som är klassiskt blå i färg, eller under varumärket Case som klassiskt röda. CNH har också ett mindre känt varumärke som heter Steyr vars traktorer är röda och vita.
  • AGCO – Traktorerna går under varumärket Fendt och är lite mer ljusgröna (inte alls lika snygga och distinkta som Deere om du frågar mig). Andra varumärken de kontrollerar är Challenger (gula), Masey Ferguson (röda) och Valtra (vita).

Snöröjningen i Hjorthagen har uppgraderat sin utrustning till en John Deere-maskin har vi med glädje noterat.

Hur står sig John Deere mot sina konkurrenter när det gäller R&D?

Varför har vi valt att investera i just John Deere och inte något av de andra företagen? I diagrammet nedan syns tydligt att jämfört med sina konkurrenter investerar Deere överlägset mest av sin omsättning i R&D, vilket ger de stora konkurrensfördelar över tid.

Källa: Bloomberg.

Ännu viktigare är att mätt i absoluta tal, det vill säga hur många dollar de investerar, spenderar John Deere dubbelt så mycket som deras närmsta konkurrent och faktiskt mer än vad deras två konkurrenter gör tillsammans.

 

Källa: Bloomberg, egen analys.

Värt att notera är att mer än 1/3 av CNH:s omsättning är relaterad till lastbilar, så i ovan graf/analys har vi justerat för det och tilldelar deras traktordivision 2/3 av företagets totala R&D.

Så vad är det John Deeres R&D investeringar går till? Två viktiga nya teknologier de skapat är:

  • Autopath – Den här teknologin gör att lantbrukaren kan dokumentera och följa varje enskild rad av säd och låter traktorn styras och vändas automatiskt på det mest ekonomiska sättet. Navigationssystemet är utvecklat tillsammans med NASA. Tänk dig att kunna säga det argumentet som säljare.
  • ExactRate – Systemet gör det möjligt att exakt mäta och kontrollera användningen av gödningsmedel. Systemet stänger automatiskt ned om området redan har sprejats eller om maskinen befinner sig i ett område som inte behövs gödslas. Utöver de funktionerna kompenserar systemet också för traktorns hastighet och rörelser så att minimalt med gödsel används till maximal nytta.

John Deeres fokus på teknik gör att företaget bara blir starkare och starkare över tid jämfört med sina konkurrenter. Jag hoppas med denna lilla genomgång har gett er lite mer information om vilken fin investering av era pengar detta är.

Författare

Andreas Brock, CFA
Fondförvaltare Coeli Global Selektiv

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

Köp fonden Coeli Global Selektiv

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01