Investment Director till Coeli Private Equity

 

Coeli är inne i en tillväxtperiod och har därför behov av att rekrytera en Investment Director/Head of Direct Investments till sin investeringsorganisation. Private Equity är redan ett starkt växande område inom Coeli som är högprioriterat i hela koncernen.

Om tjänsten

Coeli söker en erfaren och dynamisk senior investeringsansvarig på Director-nivå inom Private Equity för att tillsammans med Head of Private Equity leda vårt team inom onoterade investeringar i mellanstora bolag. Tillsammans har ni uppdraget att bygga ett framgångsrikt team som gör investeringar och utvecklar onoterade mellanstora Nordiska bolag.

Om du är passionerad för investeringar, brinner för entreprenörskap och relationsbyggande samt är redo att ta ledningen i vår fortsatta tillväxt, då kan du vara den person vi letar efter.
Rollen är en nyckelposition i Coelis Private Equity/Direct Investment-organisation och den sökande kommer att spela en viktig roll i företagets framgång.

Vi söker dig som har:

 • Minst 10 års erfarenhet inom Private Equity/Investment bolag, med dokumenterad framgång inom onoterade investeringar och bolagsutveckling i mellan-stora bolag, inkl. hela investeringslivscykeln.
 • Djup förståelse för analyser av onoterade bolag och förmåga att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter.
 • Aktivt stödja och främja entreprenörsanda inom teamet och investeringsportföljen.
 • Starka ledaregenskaper med förmåga att inspirera och motivera teamet samt bygga en positiv och samarbetsinriktad företagskultur.

Personlighet:

 • Värdesätter integritet, etik, respekt och långsiktighet i alla affärsinteraktioner.
 • Kommunikativ med förmågan att bygga och upprätthålla relationer med kunder och samarbetspartners
 • Lyhörd och uppmärksam på marknadstrender och kundbehov
 • Entreprenöriell och innovativ med förmåga att tänka utanför boxen
 • Förmåga att arbeta i team och lyssna på olika perspektiv.
 • Entreprenöriell anda: Innovativt tänkande och förmåga att identifiera och utnyttja affärsmöjligheter.
 • Förmåga att fatta snabba och informerade beslut i snabbrörliga miljöer.

Anställningsform

Heltid.

Placeringsort

Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm.

Tillträde

Vi har i den här rekryteringen valt att samarbeta med Finance Recruitment och ber ansökanden att kontakta Eoin Laird: eoin.laird@financerecruitment.se (ansvarig rekryteringkonsult) vid eventuella frågor. Välkommen med din ansökan via Finance Recruitment.

Vilka är vi?

Coeli är en aktiv investerare, kapitalförvaltare och förmögenhetsrådgivare med förtroendet att förvalta drygt 50 miljarder kronor åt våra kunder. Vi skapar mervärden genom rådgivning och förvaltning för förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och några av världens största institutioner.

Vi förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Genom vår partnerskapsmodell attraherar vi några av de främsta förvaltarna på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden. Genom vårt eget investmentbolag investerar vi i unika onoterade investeringar, så som Private Equity och fastigheter med förutsättningar att leverera 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år. Vi investerar vårt eget kapital tillsammans med våra investerare och kunder, på samma villkor.

Coeli grundades 1994 och är idag ett företag med cirka 140 anställda. Vi finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Coeli vill vara en arbetsplats där vi utmanar traditionella lösningar och strävar efter att göra allt lite bättre. En arbetsplats med många möjligheter och hög fart. Vi jobbar aktivt för att skapa en kultur där vi värdesätter kompetens och involverar varandra för att dra nytta av olika perspektiv. Vi vågar delge våra erfarenheter, upplevelser och kan vara oss själva. Hos oss belönas medarbetarna för att skapa långsiktiga relationer och värden.

Senaste nytt från Coeli

Aktuellt

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.