Lansering av nya fonden Coeli Energy Transition

Coeli Energy Transition är en marknadsneutral energifond som ämnar att generera hög riskjusterad avkastning som är okorrelerad till både marknaden och råvaruprisförändringar. Strategin ämnar dra nytta av den ökade volatiliteten och spridningen i energisektorn som förnybar energi och den aktiva klimatdebatten mot fossil industri har skapat. Fonden har ett åtagande att alltid vara negativt exponerad mot fossil industri.

Fonden investerar, lång som kort, i energiaktier samt företag i andra sektorer som kan påverkas av den pågående energiomställningen från fossilt till förnybart. Investeringarna sker globalt, huvudsakligen i Nordamerika och Europa. Fondens analysprocess bygger på en marknadsanalys av utbud och efterfrågan i sub-sektorerna. Analysen kompletteras med djupgående bolagsanalyser för att identifiera vinnare och förlorare i de många sub-sektorerna inom energisektorn. Portföljen består generellt av 60–80 individuella aktier uppdelade på investeringsteman och pair-trades. Strategin är marknadsneutral med en förväntad nettoexponering på +/-10%.

Förvaltarna

Vidar Kalvoy

Vidar Kalvoy är ansvarig förvaltare och grundare av Coeli Energy Transition. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset. Kalvoy har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo. Vidar har en MBA från IESE och en MSc från Norska Handelshögskolan.

Joel Etzler

Joel Etzler är förvaltare och grundare av Coeli Energy Transition. Han började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Etzler började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm 2006. Joel har en MSc från KTH.

Dokument

Basfaktablad
Andelsklass

R SEK
I SEK
I USD