Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Möjligheter inom onoterade tillväxtbolag – nytt investeringstillfälle i byWiT

Det senaste året har varit tufft för många onoterade tillväxtbolag, vilket framför allt har varit en effekt från det högre ränteläge som satt press på bolagens värderingar tillsammans med den generellt lägre investeringsviljan och låg likviditet i marknaden. Definitionen av ”tufft” är dock viktigt i dessa sammanhang. Det är nämligen så att många tillväxtbolag bygger på effektivisering för samhället eller näringslivet vilket behövs än mer när konjunkturen viker, vilket innebär att många av de kvalitativa bolagen kommer fortsätta växa även under sämre tider. Det som snarare har varit ”tufft” för denna typ av bolag är marknadens vilja att ta risk på nya bolag och därmed har värderingarna på onoterade tillväxtbolag som varit i behov av ny finansiering fallit rejält på många håll, i förhållande till hur deras tillväxt har utvecklats.

Med andra ord, inget ont som inte har något gott med sig. Som investerare finns det flera positiva saker som kommit ur krisen för onoterade tillväxtbolag. Dels har vi sett entreprenörer steppa upp och skruva åt sina affärsmodeller. Begränsningar skapar som bekant kreativitet och det är många som både har stramat åt kostnadssidan samt skapat nya sätt att generera intäkter på. Det är positivt då de framgångsrika bolagen kommer ur krisen starkare än tidigare och får en hävstång på sikt.

Värderingarna speglar investeringsviljan och ränteläget på marknaden

En annan intressant aspekt är som tidigare nämnt värderingarna. Onoterat tenderar att lagga den noterade aktiemarknaden med 6-12 månader, vilket vi har sett även denna gång. Vidare speglar värderingarna snarare investeringsviljan och ränteläget på marknaden än bolagens faktiska utveckling som fortsatt är stark. När värderingarna på många större noterade tillväxtbolag har börjat återhämta sig talar det för att vi kan komma att se ett skifte även för onoterade tillväxtbolag, som fortfarande generellt är på låga nivåer, när marknaden kommer tillbaka och makroläget stabiliseras.  

Kvalitet och strategi är förstås mycket viktigt och när det kommer till tillväxtbolag så föredrar vi att investera i ett investmentbolag som sprider risker och möjligheter mellan flera bolag och extra viktigt i dessa tider kan ligga nära och bättre kontrollera kapitalbehov för de mindre bolagen som fortsatt behöver eventuella tillskott för att växa. 

Investmentbolaget byWiT

Ett bolag som vi själva tror på är det onoterade investmentbolaget byWiT som just nu gör en mindre emission för att fortsätta bygga mark som en ledande operationell ägare av digitala tillväxtbolag. Förutom snabbt växande bolag, där omsättningen ökat med cirka 80% under 2022 varav 50% av portföljen idag är lönsam, så har de ett starkt team med lång erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag. ByWiT har även en tydlig ambition om att göra en börsnotering under 2026 för att fortsätta äga och utveckla bolagen i noterad miljö, vilket kan bli en intressant värderesa, kanske än mer när vi börjar se tendenser till att IPO-marknaden börjar komma igång igen efter, hittills, fem kvartal av extrem stiltje. 

Kommande Buy & Build case inom stark nisch

Vårt högsta fokus är fortsatt lönsamma bolag med tydlig nisch och värdeskapande i traditionella branscher där vi kan skapa strukturella värden med mindre marknadskoppling. Det senaste året har även gett ett ovanligt intressant dealflow av lönsamma Private Equity-case, där vi har en tydlig majoritet av våra onoterade investeringar. Inom kort så ser vi fram emot att presentera ett nytt Buy & Buildcase inom en stark nisch med attraktiva vinstmarginaler, hög kassakonvertering och ett erfaret team. Det kommer sannolikt vara en mindre transaktion än vi vanligtvis gör, vilket gör det viktigt att ha en tät dialog med oss så du snabbt får del av allt material för att tillsammans med oss utvärdera din investering.

För att få en djupare inblick i hur vi arbetar med Private Equity och varför det kan vara en bra allokering i portföljen, så kan du läsa mer via länken. Vi berättar även om våra case och hur det går till när man investerar tillsammans med oss – från analys, investeringsbeslut och tillfälle där vi och våra kunder kan investera i bolagen.

  Läs mer och hämta guiden

Kontakta oss för att ta del av våra investeringsmöjligheter

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli

Kristin Gejrot

Ansvarig investerarrelationer

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring och är enbart ämnat som allmän information. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.