Möjligheter inom onoterade tillväxtbolag – nytt investeringstillfälle i byWiT

Det senaste året har varit tufft för många onoterade tillväxtbolag, vilket framför allt har varit en effekt från det högre ränteläge som satt press på bolagens värderingar – tillsammans med den generellt lägre investeringsviljan och låg likviditet i marknaden.

Definitionen av ”tufft” är dock viktigt i dessa sammanhang. Det är nämligen så att många tillväxtbolag bygger på effektivisering för samhället eller näringslivet vilket behövs än mer när konjunkturen viker, vilket innebär att många av de kvalitativa bolagen kommer fortsätta växa även under sämre tider. Det som snarare har varit ”tufft” för denna typ av bolag är marknadens vilja att ta risk på nya bolag och därmed har värderingarna på onoterade tillväxtbolag som varit i behov av ny finansiering fallit rejält på många håll, i förhållande till hur deras tillväxt har utvecklats. Med andra ord, inget ont som inte har något gott med sig. Som investerare finns det flera positiva saker som kommit ur krisen för onoterade tillväxtbolag. Dels har vi sett entreprenörer steppa upp och skruva åt sina affärsmodeller. Begränsningar skapar som bekant kreativitet och det är många som både har stramat åt kostnadssidan samt skapat nya sätt att generera intäkter på. Det är positivt då de framgångsrika bolagen kommer ur krisen starkare än tidigare och får en hävstång på sikt.

Värderingarna speglar investeringsviljan och ränteläget på marknaden

En annan intressant aspekt är som tidigare nämnt värderingarna. Onoterat tenderar att lagga den noterade aktiemarknaden med 6-12 månader, vilket vi har sett även denna gång. Vidare speglar värderingarna snarare investeringsviljan och ränteläget på marknaden än bolagens faktiska utveckling som fortsatt är stark. När värderingarna på många större noterade tillväxtbolag har börjat återhämta sig talar det för att vi kan komma att se ett skifte även för onoterade tillväxtbolag, som fortfarande generellt är på låga nivåer, när marknaden kommer tillbaka och makroläget stabiliseras.  

Kvalitet och strategi är förstås mycket viktigt och när det kommer till tillväxtbolag så föredrar vi att investera i ett investmentbolag som sprider risker och möjligheter mellan flera bolag och extra viktigt i dessa tider kan ligga nära och bättre kontrollera kapitalbehov för de mindre bolagen som fortsatt behöver eventuella tillskott för att växa.

Investmentbolaget byWiT

Ett bolag som vi själva tror på är det onoterade investmentbolaget byWiT som just nu gör en mindre emission för att fortsätta bygga mark som en ledande operationell ägare av digitala tillväxtbolag. Förutom snabbväxande bolag, där omsättningen ökat med cirka 80under 2022 varav 50% av portföljen idag är lönsam, så har de ett starkt team med lång erfarenhet av att bygga framgångsrika bolagByWiT har även en tydlig ambition om att göra en börsnotering under 2026 för att fortsätta äga och utveckla bolagen i noterad miljö, vilket kan bli en intressant värderesa, kanske än mer när vi börjar se tendenser till att IPO-marknaden börjar komma igång igen efter, hittills, fem kvartal av extrem stiltje. 

Kommande buy & build case inom stark nisch

Vårt högsta fokus är fortsatt lönsamma bolag ned tydlig nisch och värdeskapande i traditionella branscher där vi kan skapa strukturella värden med mindre marknadskoppling. Det senaste året har även gett ett ovanligt intressant dealflow av lönsamma Private Equity-case, där vi har en tydlig majoritet av våra onoterade investeringar. Inom kort så ser vi fram emot att presentera ett nytt Buy & Buildcase inom en stark nisch med attraktiva vinstmarginaler, hög kassakonvertering och ett erfaret team. Det kommer sannolikt vara en mindre transaktion än vi vanligtvis görvilket gör det viktigt att ha en tät dialog med oss så du snabbt får del av allt material för att tillsammans med oss utvärdera din investering.

För att få en djupare inblick i hur vi arbetar med Private Equity och varför det kan vara en bra allokering i portföljen, så kan du läsa mer via länken. Vi berättar även om våra case och hur det går till när man investerar tillsammans med oss – från analys, investeringsbeslut och tillfälle där vi och våra kunder kan investera i bolagen.

 

  Läs mer och hämta guiden

➜ Kontakta oss för att ta del av våra investeringsmöjligheter

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.