Få tillgång till Unika investeringsmöjligheter tillsammans med Coeli

Genom Coelis historik och nätverk inom finansmarknaderna får vi tillgång till unika investeringsmöjligheter som sällan öppnas upp för allmänheten. Det är främst investeringar i onoterade bolag, private equity-strukturer samt fastigheter med den gemensamma nämnaren att de erbjuder en hög avkastningspotential. Detta är investeringar vi vill erbjuda våra kunder då det skapar betydande värden i form av diversifiering och möjlighet till hög avkastning.

Vi tror på att investera tillsammans med våra kunder i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör att vi alltid har starka incitament att endast erbjuda de investeringar vi verkligen tror på. Under 2020 har vi erbjudit flera unika investeringsmöjligheter till våra investerare och gemensamt allokerat drygt en miljard kronor till dessa noggrant utvalda investeringsmöjligheter.

Våra unika investeringsmöjligheter har hittills skapat en hög avkastning för våra kunder och de nyare casen har stor framtida värdepotential.

Storskogen Group

 • Investmentbolag som förvärvar lönsamma företag
 • Ca 9,7 miljarder kronor i omsättning (r.12)
 • Bolaget planerar börsnotering ca. 2021
 • Våra första investerare har fått en avkastning på ca. 170 % sedan 2019

Gladsheim Fastigheter

 • Onoterat bostadsfastighetsbolag
 • Fastighetsvärde på ca. 1 miljard kronor
 • Planerar börsnotering 2025 med ett fastighetsvärde på ca. 5 miljarder kronor
 • Våra första investerare har fått en avkastning på drygt 40 % plus utdelning på 5 % per år sedan 2019

Buy-and-build – ett pågående case

 • Private equity-team som konsoliderar en fragmenterad bransch.
 • Förvärvar lönsamma bolag med god tillväxt.
 • Planerar att omsätta 2 miljarder kronor och börsnoteras 2026.
 • Våra kunder är de första investerarna i bolaget.

Private equity och fastigheter

 • Coeli har investerat i nordisk private equity sedan 2006 och i fastigheter sedan 2009.
 • Möjliggjort investeringar hos de ledande private equity aktörerna i Norden.
 • Skapat investeringsmöjligheter i olika delar av fastighetsmarknaden.

Kommande investeringsmöjlighet under början på 2021

Under januari förbereds en struktur där vi investerar tillsammans med våra kunder i 4-5 bolag med stor potential. Bolagen kommer från Coelis starka nätverk och har passerat hela vår detaljerade analysprocess. Bolagen har slutligen valts ut av vår advisory board som har lång och framgångsrik erfarenhet från investeringar inom private equity samt den onoterade marknaden. Samtliga transaktioner sker i ett unikt skede och för en sluten krets investerare, utan möjlighet för allmänheten att investera. Ofta är intresset för dessa investeringsmöjligheter väldigt högt och därför är tidig kontakt att rekommendera.

Vi kommer presentera ovan möjlighet för våra kunder på ett webinar den 26 januari 2021 klockan 13:00-14:00, om du vill delta för att förstå mer kring bolagen kan du anmäla dig här

 

Anmälan

 

Du kan också kontakta oss direkt

Tel: 08 506 223 00

E-post: info@coeli.se

 

 

Om Coeli

Coeli är ett svenskt finanshus som driver, utvecklar och förnyar verksamheter. Vi tror på att företagandet är vägen till att bygga ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Coeli har funnits sedan 1994 och startades för att visa att vi, genom att utmana det traditionella, kan skapa mer värde i våra kunders investeringar. Coeli har förtroendet att förvalta drygt 27 miljarder kronor åt våra kunder genom tydliga ställningstaganden och aktiv förvaltning inom aktier, räntor, hedgefonder, fastigheter, private equity och andra unika investeringsmöjligheter. Vi arbetar ständigt för att vara bäst på det vi gör.

 

Vi kontaktar dig för att vi bedömt att du skulle kunna ha intresse av de tjänster som Coeli Wealth Management AB erbjuder. Dina kontaktuppgifter har inhämtats från extern adresskälla och övriga offentliga källor. Vill du inte längre få eventinbjudningar från Coeli Wealth Management AB går det bra att avregistrera dig genom att maila till info@coeli.se. Du har när som helst rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info@coeli.se. Vi behandlar dina personuppgifter så länge som vi bedömer att du har intresse av att vara i kontakt med oss. Läs mer på coeli.se/integritetspolicy/

Hem Unika investeringsmöjligheter