Onoterat – ett sätt att skapa värde på en skakig börs

Att investera i bolag innan de går in på börsen kan vara en nyckel för att skapa avkastning även när börsen skakar. Som tidig investerare kan man ha en nära relation med bolagen och på så vis få god kännedom om deras potential, säger Erik Bäckström som är partner och affärschef i Coeli-gruppen.

– Onoterade investeringar är där vi har hittat den starkaste avkastningen historiskt och mycket talar för att det kommer fortsätta även i framtiden, menar Erik.

Onoterade bolag är inte nödvändigtvis mer riskfyllda

Han ser inte någon större skillnad mellan den noterade marknaden och den onoterade, samtidigt som han betonar att onoterade bolag inte nödvändigtvis är mer riskfyllda.

– Den enda stora skillnaden mellan publika bolag och onoterat är att de onoterade inte finns på börsen och är mindre tillgängliga. Den onoterade marknaden är också mer svårnavigerad på grund av att dessa bolag inte omfattas av samma krav på att delge information.

– Det är en vanlig missuppfattning att onoterade aktier har mycket högre risk än noterade. Men precis som på börsen finns det en mängd olika typer av bolag att investera i – från startups till mer traditionella bolag med stadiga kassaflöden och en stark tillväxt.

Enligt Bäckström ligger den största risken med onoterade bolag i att man investerar i något där affärsmodellen ännu inte bevisats genom starka intäkter. Samtidigt är avkastningspotentialen hög för de bolag som lyckas. Att börsen nu befinner sig i en skakig period där färre bolag noterar sig publikt menar Bäckström inte är synonymt med att det inte går att göra bra investeringar på den onoterade marknaden.

– För de som varit med tidigt i de bolag som noterats under senare år har avkastningen i många fall varit betydande redan innan notering. Vi har nu ett klimat där det är färre noteringar, men de bolag som går till börsen är samtidigt i de flesta fall av högre kvalitet.

 Vad bör du tänka på innan du investerar?

Enligt Bäckström är det som investerare i onoterat extra viktigt att förstå vad man investerar i och vilka planer bolaget har. Samtidigt menar han att det kräver mer av ett detektivarbete för att inhämta information om bolaget. Det är också centralt att övertyga bolagen om vad man som investerare kan bidra med utöver kapital.

– När du väl hittar bolaget behöver du också övertyga bolaget om varför just du ska få möjligheten att investera, du behöver bidra med mer än ”bara” kapital. Det är också en investering du ofta behöver göra med ett längre tidsperspektiv än du behöver ha på börsen. Vi på Coeli lägger stort fokus på att investera i onoterade bolag, både själva och tillsammans med kunder.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.