Våra fonder

Vad du än behöver

Oavsett om du är en privat investerare som vill öka värdet på dina tillgångar, en farmor som vill spara åt dina barnbarn eller en professionell investerare som ska ge trygg avkastning till dina kunder så är vårt erbjudande av fonder till för att kunna göra just det.

Ibland är det en specifik fond som passar in i den befintliga portföljen. Ibland är det en kombination av fonder det som krävs för att möta någons behov. Vi har fonder finns inom aktier, räntor, hedge, riskkapital och fastigheter – ett perfekt utbud för dig som har ambition med ditt sparande.

Vår investeringsfilosofi

Coelis investeringsfilosofi är aktiv förvaltning med tydliga ställningstaganden. Vi förvaltar våra fonder utifrån våra egna övertygelser och investerar endast i de tillgångar som vi verkligen tror på. Det är så vi överträffar marknadens index och skapar mervärde i våra kunders portföljer.

Våra fonder

Kurser till våra fonder

Namn Kurs 1 dag 1 månad i år Kursdatum
Coeli Likviditetsstrategi R (SEK) 11.12 0.05 % -4.09 % -4.20 % 2020-04-08
Coeli Energy Transition R (SEK) 96.50 -1.10 % -5.61 % -3.57 % 2020-04-08
Coeli Energy Transition I (USD) 96.50 -1.20 % -5.52 % -3.57 % 2020-04-08
Coeli Energy Transition I (SEK) 96.50 -1.10 % -5.61 % -3.57 % 2020-04-08
Coeli Total A (SEK) 153.16 0.51 % -6.05 % -8.29 % 2020-04-08
Coeli Total I (SEK) 150.12 0.51 % -6.06 % -8.30 % 2020-04-08
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond I-D (SEK) 85.88 0.14 % -10.69 % -11.43 % 2020-04-08
Coeli Likviditetsstrategi I (SEK) 97.95 0.05 % -4.09 % -4.18 % 2020-04-08
Coeli Global Selektiv W (SEK) 121.93 3.92 % 2.45 % -8.19 % 2020-04-09
Coeli Frontier Markets I (EUR) 72.29 2.99 % -10.75 % -26.20 % 2020-04-09
Coeli Absolute European Equity R (SEK) 93.40 0.26 % -10.81 % -13.66 % 2020-04-08
Coeli Absolute European Equity I (SEK) 100.48 0.26 % -10.76 % -13.51 % 2020-04-08
Coeli Balanserad F (SEK) 95.67 -0.68 % -9.68 % -11.94 % 2020-04-08
Coeli Potential R (SEK) 13.36 0.44 % -13.29 % -19.27 % 2020-04-08
Coeli Potential F (SEK) 13.36 0.44 % -13.29 % -19.27 % 2020-04-08
Coeli Mix W (SEK) 9.67 0.89 % -9.32 % -11.17 % 2020-04-08
Coeli Mix R (SEK) 25.13 0.89 % -9.35 % -11.25 % 2020-04-08
Coeli Mix F (SEK) 25.14 0.89 % -9.35 % -11.25 % 2020-04-08
Coeli Balanserad R (SEK) 165.11 -0.68 % -9.69 % -11.96 % 2020-04-08
Coeli Balanserad I (SEK) 204.20 0.51 % 3.86 % 2.86 % 2020-01-16
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R-D (SEK) 82.94 0.13 % -10.73 % -11.55 % 2020-04-08
Coeli Global Selektiv R (EUR) 152.29 3.93 % 0.97 % -12.19 % 2020-04-09
Coeli Global Selektiv I-D (SEK) 130.17 3.92 % 2.42 % -8.13 % 2020-04-09
Coeli Global Selektiv R-D (SEK) 154.71 3.92 % 2.33 % -8.30 % 2020-04-09
Coeli Global Selektiv I (SEK) 192.26 3.92 % 2.41 % -8.12 % 2020-04-09
Coeli Global Selektiv R (SEK) 185.58 3.91 % 2.45 % -8.21 % 2020-04-09
Coeli Frontier Markets I-D (EUR) 72.29 2.99 % -10.75 % -26.20 % 2020-04-09
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond I (SEK) 104.09 0.13 % -10.69 % -11.43 % 2020-04-08
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R (SEK) 100.87 0.14 % -10.73 % -11.56 % 2020-04-08
Coeli Frontier Markets I (USD) 74.46 3.47 % -14.68 % -28.09 % 2020-04-09
Coeli Frontier Markets I (EUR) 93.30 2.97 % -10.77 % -26.21 % 2020-04-09
Coeli Frontier Markets R (EUR) 88.61 2.98 % -10.86 % -26.46 % 2020-04-09
Coeli Frontier Markets I (SEK) 114.83 2.89 % -9.48 % -22.99 % 2020-04-09
Coeli Frontier Markets R (SEK) 107.24 2.94 % -9.56 % -23.24 % 2020-04-09

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Coeli tror på den lilla aktörens kraft där vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara ekonomisk avkastning utan även påverkan på miljö, sociala faktorer och hur bolag styrs. Vår ambition är att investera i företag som aktivt arbetar med dessa frågor, även kallade ESG-frågor där ESG står för Environmental, Social and Governance.

Våra kunder söker i allt högre grad avkastning från ansvarstagande och hållbara investeringar och vi ser att vi kan addera värde till våra kunder. Som aktiv förvaltare av aktiefonder och räntefonder har Coeli möjlighet att påverka de företag vi investerar i. Vi följer därför det bilagda dokumentet för våra aktiefonder och räntefonder (dokumentet omfattar inte riskkapitalfonder och fastighetsfonder) .

Läs mer här

01

Investera i våra fonder

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att investera i våra fonder – du väljer det sätt som passar dig bäst. Vänd dig till oss eller investera via olika plattformar.

Läs mer

02

Private Equity

Som en av de första i Sverige erbjuder Coeli dig som kund tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity-fonderna som investerar i och utvecklar små och medelstora företag.

Läs mer

03

Fastighetsfonder

Fastighetsfonder erbjuder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Bolaget investerar i svenska fastigheter med bra potential om värdeskapande.

Läs mer

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity & Coeli Europeiska Möjligheter

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och Coeli Europeiska Möjligheter och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.

Hem Våra fonder