Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fastighetsfonder

Investera i fastigheter med oss

Att göra investeringar i fastigheter kräver ofta både mycket kapital och stor kunskap om fastighetsmarknaden. Genom våra fastighetsfonder ger vi fler investerare möjlighet att få exponering mot fastighetsmarknaden.

Vårt fastighetserbjudande är även ett bra komplement för dig som vill öka diversifieringen i din portfölj och som söker alternativ som inte i samma utsträckning påverkas av de faktorer som aktiemarknaden gör. Utveckling och möjlighet till avkastning i Coelis fastighetsfonder påverkas främst av faktorer såsom befolkningstillväxt och den pågående urbaniseringen.

Mer information

Fastighetsbeståndet, teamet och hur vi arbetar

Köp fond pil

Kontakta oss

Vill du veta mer om fonden, hör av dig till oss.

Kontakta oss pil

Våra fastighetsfonder

Coeli Fastighet I AB

Coeli Fastighet II AB

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om våra fastighetsfonder, fyll i formuläret här nedanför så kontaktar vi dig.

Hem Våra fonder Fastighetsfonder