Fastighetsfonder

Affärsidé

I Sverige pågår det idag en stor strukturell förändring då vi dels har en historiskt kraftig befolkningstillväxt och kommer vara en miljon fler invånare redan 2025, och dels att det sker en kraftig urbanisering mot stora och medelstora svenska städer.

Ökat behov

Förändringarna skapar ett stort ökat behov av alla typer av fastigheter, framförallt bostäder, skolor och äldreboenden.

Förändringar skapar affärsmöjligheter

Idén med Coelis fastighetsinvesteringar är att dra nytta av de strukturella förändringar som sker på fastighetsmarknaden. Städerna växer och områden omvandlas från tidigare användning, exempelvis industrilokaler blir till bostäder, kontor eller skolor. I dessa områden finns intressanta affärsmöjligheter att hitta.

Hur fungerar Coeli Fastighet?

Coelis fastighetsbolag investerar i fastigheter med utvecklingspotential. Fastigheterna har befintliga kassaflöden från dagens verksamheter och hyresgäster vilket skapar en löpande avkastning och stabilitet i investeringen. Dessutom ligger fastigheterna i strategiskt intressanta områden under omvandling där en ändring av detaljplanen på sikt kan vara möjlig. En ny detaljplan resulterar ofta i en kraftig värdetillväxt.

Hem Våra fonder Fastighetsfonder