Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hedgefonder

Hedgefonder

En hedgefond har som mål att vara absolutavkastande, det vill säga skapa avkastning i både uppgång och nedgång på de finansiella marknaderna. Hedgefonder har ofta ett friare placeringsmandat för att kunna ta positioner för att möjliggöra absolutavkastning för dess investerare, jämfört med aktie-, ränte- och indexfonder. Ordet hedge kommer från engelskan och syftar till att skydda eller säkra, det vill säga få avkastning oavsett vad som händer i marknaden.

Coelis hedgefonder har olika inriktningar. En fokuserar på intressanta aktier i framförallt mellanstora företag i norra Europa, medan en annan handlar om att dra nytta av konjunkturcykler globalt. Oavsett så är målet att ge skydd mot fallande marknader.

Fonder

Coeli Renewable Opportunities

Hedgefond fokuserad på möjligheter inom förnybar energi och avkarbonisering

Coeli Global Opportunities

Global hedgefond med fokus på absolut avkastning

Hem Våra fonder Hedgefonder