Hedgefonder

Hedgefonder

En hedgefond har som mål att vara absolutavkastande, det vill säga skapa avkastning i både uppgång och nedgång på de finansiella marknaderna. Hedgefonder har ofta ett friare placeringsmandat för att kunna ta positioner för att möjliggöra absolutavkastning för dess investerare, jämfört med aktie-, ränte- och indexfonder. Ordet hedge kommer från engelskan och syftar till att skydda eller säkra, det vill säga få avkastning oavsett vad som händer i marknaden.

Coelis hedgefonder har olika inriktningar. En fokuserar på intressanta aktier i framförallt mellanstora företag i norra Europa, medan en annan handlar om att dra nytta av konjunkturcykler globalt. Oavsett så är målet att ge skydd mot fallande marknader.

Fonder

Coeli Absolute European Equity

Europeisk hedgefond med fokus på midcaps

Coeli Energy Transition

Marknadsneutral energifond med fokus på energiomställningen

Coeli Multi Asset

Hedgefond med globalt fokus

Hem Våra fonder Hedgefonder