Coeli Multi Asset

Hedgefond med globalt fokus

Coeli Multi Asset är en global hedgefond med huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i aktier. Investeringsprocessen syftar till att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier inom tillgångsklasserna räntebärande, krediter, valutor och råvaror. Fonden har ett globalt fokus och består av en kombination av cirka 80 procent systematiska aktie lång/kortstrategier och cirka 20 procent marknadsneutrala globala makrostrategier. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare genom en extra källa av okorrelerad alfa. Målet är att uppnå en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

 

 

 

 

 

 

Fondfakta

Fondstart

2019-12-31

Förvaltare

Stefan Åsbrink

Inriktning

Hedgefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = Upp till 2,0 % per år + 20% prestationsbaserad avgift

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja
Hem Våra fonder Hedgefonder Coeli Multi Asset