Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Multi Asset

Hedgefond med globalt fokus

Coeli Multi Asset är en global hedgefond med huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i aktier. Investeringsprocessen syftar till att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier inom tillgångsklasserna räntebärande, krediter, valutor och råvaror. Fonden har ett globalt fokus och består av en kombination av cirka 80 procent systematiska aktie lång/kortstrategier och cirka 20 procent marknadsneutrala globala makrostrategier. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare genom en extra källa av okorrelerad alfa. Målet är att uppnå en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Viktig information till alla andelsägare i Coeli Multi Asset

Fonden Coeli Multi Asset likvideras 04/02 2022. Brev till andelsägare skickades ut 03/02-2022, brevet finns tillgängligt här. Kontakta din närmsta rådgivare för mer information.

 

 

 

 

 

 

Fondfakta

Fondstart

2019-12-31

Förvaltare

Stefan Åsbrink

Inriktning

Hedgefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = Upp till 2,0 % per år + 20% prestationsbaserad avgift

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Förvaltare

Stefan Åsbrink

Hem Våra fonder Hedgefonder Coeli Multi Asset