Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder augusti 2019

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Årets sista sommarmånad fick en dramatisk start när handelskriget mellan USA och Kina eskalerade med höjda tullar från båda håll. Måndagen den 5 augusti var årets hittills sämsta börsdag då Stockholmsbörsen (SIX PRX) sjönk med 2,3 procent, amerikanska börsen (S&P 500) med 3 procent och tekniktunga Nasdaq med 3,5 procent. Senare under månaden återhämtade sig börskurserna då Donald Trump och Xi Jinping återtagit en något mer försonande ton, se nedan graf. Oron för konjunkturavmattningen satte stora spår på räntemarknaderna där räntorna på framför allt långa statsobligationer föll kraftigt i värde. Exempelvis sjönk räntan för amerikanska 30-åriga statsobligationer från 2,5 procent till 1,95 procent under månaden. Den svenska kronan fortsatte sitt förfall och försvagades med 1 procent mot euron till 10,79 samt med drygt 2 procent mot dollarn till 9,82. Kronan är nu svagare än den var under finanskrisen 2008-2009, inte sedan mitten av teknologibubblans fall under våren 2002 har kronan varit så svag. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var inledningsvis avvaktande med fallande riskaptit bland investerarna. Under de sista två veckorna var dock tongångarna överlag positiva vilket bidrog till tightare kreditspreadar. Globalt fallande långräntor gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Fram tills att rapportsäsongen för det tredje kvartalet tar fart under slutet av oktober är det stor risk att de geopolitiska riskerna kommer fortsätta dominera händelseutvecklingen med stora slag fram och tillbaka på världens börser. Trump och Xi Jinping dansar ett steg framåt och två steg bakåt och det blir sakta men säkert alltmer uppenbart att Trump inte kommer komma så långt i förhandlingarna som han önskat.  Kina sätter hårt mot hårt och visar med sitt agerande att de kan vara mer uthålliga och utstå mer smärta än Trump som kämpar för att bli omvald klarar av. Därmed ökar sannolikheten för någon form av urvattnat avtal med ökade kinesiska köp av amerikanska varor, (sannolikt jordbruksprodukter som appellerar Trumps kärnväljare) men som exkluderar de svåra frågorna som teknologiöverföring och statligt stöd till företag.

Jag skrev nyligen ett blogginlägg om Brexit  som sammanfattningsvis handlar om att den nytillträdde premiärministern har ökat insatserna rejält i och med sitt agerande att tillfälligt upplösa parlamentet i närmare fem veckor till och med mitten av oktober. Det kvarstår att se om Johnsons slutgiltiga mål verkligen är en avtalslös, så kallad hård, Brexit eller om han maximerar trycket på EU för att tvinga dem tillbaka till verkliga förhandlingar. En annan anledning är att Tories pressades tillbaka rejält av det nystartade Brexitpartiet i EU-valet och att Johnson krattar manegen för nyval.

Konjunkturellt är eskaleringen av handelskriget inte tillräckligt för att världen ska gå ned i lågkonjunktur men otvivelaktigt har känsligheten för en oväntad chock (som brukar vara det som skapar en lågkonjunktur) ökat. Tillverkningsindustrin är globalt i lågkonjunktur som en konsekvens av att Kina redan innan handelskriget valde att strama åt och därefter har handelskriget förvärrat situationen. Däremot står sig hushållen starkt. Historiskt låg arbetslöshet, reallöneökningar och extremt låga räntor bäddar för fortsatt god konsumtionstillväxt. Till skillnad mot här hemma i Sverige är det möjligt för amerikanska hushåll att refinansiera sina bundna bolån och dra nytta av de längre räntorna utan att betala ränteskillnadsersättning. För att konjunkturen ska hålla i sig krävs det dock att den amerikanska centralbanken fortsätter sänka räntan och att Kina stimulerar mer, vilket är troligt men långt ifrån säkert.

Taktisk allokering Aktier och Räntor

Vi har valt att hålla kvar positioneringen med neutral vikt mot aktiemarknaden, men med förhållande mycket skydd via investeringen i långa amerikanska statsobligationer (cirka 30 års löptid). Som beskrivet ovan föll dessa räntor kraftigt under månaden och verkade som ett effektivt skydd i portföljen. Uppgången var så kraftig att vi i slutet av månaden rebalanserade investeringen (det vill säga tog hem vinsten och sålde av värdeuppgången så att positionsstorleken återigen är tillbaka på målvikt). Trots uppgången under augusti är långa amerikanska statsobligationer en av få tillräckligt bra portföljskydd som finns att tillgå. Räntan kommer falla ytterligare om konjunkturoron tilltar och än mer i en lågkonjunktur. Däremot kommer vi minska innehavet om den amerikanska centralbanken byter fot och börjar sänka räntan kraftigt.

Aktier
Räntor

Utveckling för Strategifonderna under augusti månad

Mix höll väl mot och föll endast med 0,5 procent medan Potential som har större aktieexponering sjönk med 1,5 procent. Investeringarna i tillväxmarknadsländerna höll mot väl men sjönk något i värde medan aktieinvesteringen i de minst utvecklade länderna, frontier markets, steg i värde. Likaså sjönk investeringarna i svenska aktier men mindre än Stockholmsbörsens genomsnitt. Däremot hade globala aktier en svagare månad. Under månaden investerade vi i en ny marknadsneutral aktiehedgefond, Coeli Energy Transition, som avser att skapa avkastning på övergången från fossil till förnybar energi.

Exponering Coeli Mix – augusti 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 28
 • Tillväxtmarknadsaktier 15
 • Globala aktier 18
 • Svenska aktier 15
 • Aktievikt Plus 12
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
GMS INC Aktie USA33,80%
FAN MILK LTD Aktie Ghana20,06%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Aktie Vietnam11,92%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam11,90%
ULTRA LONG BOND FUTURE Hävstång10,61%
5 sämsta
YES BANK LTD Aktie Indien-35,29%
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-20,45%
RBL BANK LTD Aktie Indien-20,25%
IMCD NV Aktie Nederländerna-19,24%
SILTRONIC AG Aktie Tyskland-16,23%

Exponering Coeli Potential – augusti 2019

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 34
 • Svenska aktier 30
 • Globala aktier 17
 • Hedgefonder 27,5
 • Aktievikt Plus 34
 • Räntevikt Plus 15
5 bästa
GMS INC Aktie USA33,80%
FAN MILK LTD Aktie Ghana20,06%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Aktie Vietnam11,92%
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK Aktie Vietnam11,90%
ULTRA LONG BOND FUTURE Hävstång10,61%
5 sämsta
YES BANK LTD Aktie Indien-35,29%
INTERNATIONAL BREWERIES Aktie Nigeria-20,45%
RBL BANK LTD Aktie Indien-20,25%
IMCD NV Aktie Nederländerna-19,24%
SILTRONIC AG Aktie Tyskland-16,23%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategiportföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategiportföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategiportföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.