Skriv ut

Månadsbrev Strategifonder mars 2019

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet investerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd när risken är stor vid börsfall samt extra gas när förutsättningarna är goda att börsen går bra. Coeli Mix har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt varierar mellan 100-130 procent.

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden

Efter att ha återhämtat lejonparten av börsnedgången från det fjärde kvartalet under januari och februari var utvecklingen under mars tidvis mer orolig. Ökad osäkerhet för konjunkturen i Europa var den bidragande faktorn. Skillnaderna mellan hur de olika ledande börserna i världen utvecklades var liten. Oväntat svag orderingång i den tyska ekonomin bidrog till att räntorna sjönk globalt. Den tyska tioåriga statsobligationen föll under noll till negativ ränta och den amerikanska avkastningskurvan (10-årsräntan i förhållande till 3-månadersräntan) är negativ för första gången sedan 2007. En negativ avkastningskurva har historiskt varit förenligt med en kommande avmattning eller lågkonjunktur. Kronan som under de senaste månaderna fortsatt att försvagats var mer stabil under mars månad mot både euron och dollarn.

Exponering – framåtblickande syn och allokering

Oväntat svag tysk industristatistik (inköpschefsindex) tyder på att den tyska ekonomin fortfarande står kvar och stampar utan att växa. Det är ännu ett tecken på att riskerna på nedsidan för den europeiska ekonomin ökar. Det är dock viktigt att ha med sig att osäkerheten i den tyska industrin påverkas, mer än den övriga tyska ekonomin, av utfallet av Brexit och risken för ökade amerikanska handelstullar vilket ger genomslag i undersökningen. Som vi senast skrev om i föregående månadsbrev är den europeiska återhämtningen beroende av att den kinesiska ekonomin stabiliseras då den inhemska efterfrågan är för svag för att Tyskland med flera ska återgå till trendtillväxt runt 1–1,5 procent. Kina stimulerar så att den europeiska exportindustrin kommer uppleva viss lättnad men stimulanserna är hittills ytterst måttfulla och förväntas ta tillbaka den kinesiska ekonomin till 6-6,5 procent tillväxt men inte mer. Det kommer sannolikt ta ett tag till innan lättnaden kommer för den europeiska tillverkningsindustrin, men misströsta inte, den kommer. Datumet för Brexit (29 mars) har passerat, Storbritannien är kvar i unionen och den politiska låsningen är total. Under onsdagen (27 mars) slogs ett nytt Brexitrekord när samtliga åtta alternativa vägar framåt röstades ned. Även om förvirringen är total bland brittiska politiker är risken för en så kallad ”hård Brexit” den 12 april, alltså ett utträde utan avtal, fortsatt förhållandevis låg. Störst sannolikhet av de alla alternativ som cirkulerar är sannolikt att hela processen flyttas fram rejält (mer än ett år?), vilket skulle vara positivt för pundet då marknaden framförallt ogillar rådande osäkerhet. En hård Brexit är inte inprisad av marknaden och skulle sätta nedåtpress på både aktier i framförallt Europa och på det brittiska pundet.

Som vi förväntat oss saktar den amerikanska ekonomin in, tillväxten för det fjärde kvartalet 2,2 procent mätt i årstakt, vilket var lägre än både föregående kvartal (2,6 procent) och lägre än marknadens förväntningar (2,4 procent). Vi förväntar oss att både tillväxten och inflationen fortsätter att falla. Den kraftfullaste katalysatorn för att vända utvecklingen är att den amerikanska centralbanken sänker räntan men även det kommer dröja några kvartal.

Taktisk allokering Aktier

Som vi kommunicerade i föregående månadsbrev minskades aktieexponeringen ytterligare något under slutat av februari. Även om vi tar viss aktierisk i hedgefonden Coeli Absolute European Equity är aktieexponeringen låg utifrån det allokeringsmandat som fonderna har. Vår syn är oförändrad, att uppsidan på börsen är relativt begränsad från rådande nivåer. Vi tror dock inte att den konjunkturella avmattningen är början på en lågkonjunktur vilket medför att vi räknar med att öka investeringarna i aktiemarknaden längre fram eller vid en sättning.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar

Under början av året minskades exponeringen för att ta hem vinsten som kom från fallande räntor under november och december. I backspegeln var det något för tidigt, räntorna har fortsatt att falla. Räntefallet sedan november har varit kraftigt och vi inväntar bättre nivåer för att öka investeringen.

Utveckling för Strategifonderna under mars månad

Under månaden fortsatte hedge- och räntefonderna att stiga i värde medan investeringarna i tillväxtmarknadsländernas aktiemarknader utvecklades något svagare. Däremot tjänade innehavet Coeli Absolute European Equity pengar på att både Swedbank och SEB sjönk i värde då fonden hade kortat aktier i dessa bolag.

Exponering Coeli Mix – mars 2019

Exponering %

 • Företagsobligationer 18
 • Hedgefonder 28
 • Tillväxtmarknadsaktier 25
 • Globala aktier 16,5
 • Svenska aktier 5
 • Aktievikt Plus 2,5
 • Räntevikt Plus 3,5
5 bästa
YES Bank LTD Aktie Indien22,73%
RBL Bank LTD Aktie Indien21,42%
British  American Tobacco Ban Aktie Bangladesh21,04%
HDFC Bank LTD-ADR Aktie Indien15,18%
Delice Holding Aktie Tunisien14,54%
5 sämsta
GMS Inc Aktie USA-22,29%
FPT Digital Retail JSC Aktie Vietnam-18,76%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina-16,12%
United Rentals Inc Aktie USA-14,71%
Al Eqbal CO For Investment P Aktie Jordanien-11,33%

Exponering Coeli Potential – mars 2019

Exponering %

 • Tillväxtmarknadsaktier 57,5
 • Svenska aktier 8,5
 • Globala aktier 20
 • Hedgefonder 20
 • Aktievikt Plus 19,5
 • Räntevikt Plus 3,5
5 bästa
YES Bank LTD Aktie Indien22,73%
RBL Bank LTD Aktie Indien21,42%
British  American Tobacco Ban Aktie Bangladesh21,04%
HDFC Bank LTD-ADR Aktie Indien15,18%
Delice Holding Aktie Tunisien14,54%
5 sämsta
GMS Inc Aktie USA-22,29%
FPT Digital Retail JSC Aktie Vietnam-18,76%
Grupo Financiero Galicia-ADR Aktie Argentina-16,12%
United Rentals Inc Aktie USA-14,71%
Al Eqbal CO For Investment P Aktie Jordanien-11,33%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En strategi portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i strategi portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Strategi portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.