Räntefonder

Räntefonder

En räntefond investerar i räntebärande värdepapper. Det finns olika typer av räntefonder men samtliga innebär en investering i någon form av skuldförbindelse, en obligation. Det finns olika typer av obligationer och därmed olika typer av räntefonder. Räntefonder kännetecknas generellt med lägre risk vilket även innebär en lägre avkastning i relation till andra investeringar.

Coelis räntefonder är inriktade mot den nordiska företagsobligationsmarknaden och har olika mål avseende risk och avkastning.

Fonder

Coeli Likviditetsstrategi

Med sikte på stabil avkastning och begränsad risk

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Konkurrenskraftig avkastning och balanserat risktagande

Coeli Frontier Markets Fixed Income

Avkastning i gränsmarknadsobligationer

Hem Våra fonder Räntefonder