Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Räntefonder

Räntefonder

En räntefond investerar i räntebärande värdepapper. Det finns olika typer av räntefonder men samtliga innebär en investering i någon form av skuldförbindelse, en obligation. Det finns olika typer av obligationer och därmed olika typer av räntefonder. Räntefonder kännetecknas generellt med lägre risk vilket även innebär en lägre avkastning i relation till andra investeringar. Coelis räntefonder är inriktade mot den nordiska företagsobligationsmarknaden och har olika mål avseende risk och avkastning.

Fonder

Coeli Likviditetsstrategi

Med sikte på stabil avkastning och begränsad risk

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Konkurrenskraftig avkastning och balanserat risktagande

Coeli Frontier Markets Fixed Income

Avkastning i gränsmarknadsobligationer

Kontakta oss

Hem Våra fonder Räntefonder