Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Strategifonder

Strategifonder

En strategifond är en fond där förvaltaren aktivt allokerar mellan de olika tillgångsslagen genom placeringar i underliggande fonder. Att jämföras med blandfonder som placerar direkt i aktier och räntebärande papper. I Coelis strategifonder varierar förvaltarna allokeringen mellan aktier, räntor och alternativa investeringar – allt för att skapa ett så gott skydd vid börsfall som möjligt och ge extra gas när börsen går bra.

Fonder

Coeli Balanserad

Tydliga ställningstaganden med en koncentrerad portfölj

Coeli Mix

Medelriskfond med total flexibilitet

Coeli Total

Aktivt förvaltad blandfond

Hem Våra fonder Strategifonder