Vi avvecklar förvaltningen av fonden Spektrum

Tyvärr har efterfrågan från spararna varit låg och därför har vi beslutat att upphöra med förvaltningen av fonden.

Vårt beslut att upphöra med förvaltningen innebär att fonden kommer att stängas för inlösen av andelar den 5 februari 2016.