Webbinarium: Fastighetsmarknaden och Trappan

Under sändningen kommer du att få träffa Lennart Sten, styrelseordförande i Trappan. Lennart Sten är en av de verkliga tungviktarna på den svenska fastighetsmarknaden och har bland annat varit Europachef för GE Real Estate. Senast var han VD för Svenska Handelsfastigheter som han var med och skapade och där byggde upp ett fastighetsbestånd värt 15 miljarder kronor. Han har tidigare även varit VD för Fabege. Du får även träffa Gustav Björkman, VD i Trappan, och Carl Wellius, ansvarig för affärsutveckling.

Webbinariet är uppdelat i två avsnitt. Del 1 beskriver Trappans resultat för 2023 och tankar framåt för bolaget och del 2 kommer att djupdyka i marknadsläget för fastigheter.

Del 1: Trappans utfall 2023 samt utblick 2024
Gustav Björkman och Carl Wellius presenterar Trappans kvartalsuppdatering Q4, 2023.

Del 2: Läge att investera i fastighetsmarknaden, har det vänt?
Lennart Sten och Gustav Björkman läser av marknaden och ger trender framåt.

Lennart Sten

Gustav Björkman

VD, Trappan

Gustav Björkman

VD, Trappan


Carl Wellius

Affärsutveckling, Trappan

Carl Wellius

Affärsutveckling, Trappan


Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.