Bolagen som växer utanför börsen – Private Equity ett måste i en långsiktig portfölj

Vi pratar ofta om våra investeringar i Private Equity, bolag i en onoterad miljö, men kanske inte alltid om varför. Precis som de allra flesta stora professionella investerare så har vi Private Equity i portföljen av två huvudsakliga anledningar: hög avkastningspotential och riktig riskspridning.

Det finns flera andra faktorer som gör att investeringen skiljer sig från ”klassiska börsaktier” och att en stor del av värderesan sker just i en onoterad miljö. Med det nätverk och flöde av investeringsmöjligheter Coeli har byggt upp sedan 2006 har vi även tillgång till några av de mest svåråtkomliga investeringarna – som har gett betydande positiv effekt på vår totalportfölj. För oss är Private Equity ett måste som en del av en framgångsrik investeringsportfölj.

För att få en djupare inblick i hur vi arbetar med Private Equity och varför det kan vara en bra allokering i portföljen, så kan du läsa mer via länken. Vi berättar även om våra case och hur det går till när man investerar tillsammans med oss – från analys, investeringsbeslut och tillfälle där vi och våra kunder kan investera i bolagen.

  Läs mer och hämta guiden

Gladsheims fastigheter får uppmärksamhet över hög totalavkastning

Tidigare i sommar fick en av våra onoterade fastighetsinvesteringar – Gladsheim Fastigheter – stor uppmärksamhet när avkastningssiffror presenterats i MSCI:s svenska bostadsindex. Medan det breda indexet redovisade en genomsnittlig totalavkastning på 6,4 procent för underliggande fastighetsbestånd de senaste tre åren, landade Gladsheim Fastigheter på 11,2 procent. En betydande överavkastning mot index och även bättre än 75% av bolagen som ingår i index.  

Coeli är givetvis glada över utvecklingen och att ha varit med och investerat sedan starten tillsammans med många av våra kunder. VD David Dahlgren och hans team gör ett väldigt bra jobb i att förvärva och utveckla fastigheter som skapar starka värden som vi kan se överpresterar marknaden.  

För den som inte vet så mycket om Gladsheim sen tidigare så bygger Gladsheims affärsidé på tre fundament; attraktivt prissatta förvärv med förädlingspotential, en effektiv och värdeskapande förvaltning samt en värdehöjande förädling av bostäder och lokaler i egen regi. Ett systematiskt arbetssätt där teamets erfarenhet och organisationens arbete syns tydligt i indexsiffrorna.

 Läs artikeln i Fastighetsvärlden

Möjligheter i höst som kan kräva snabbt agerande

När hösten nu är på ingång ser vi fram emot att inom kort kunna presentera några av de investeringsmöjligheter som våra analys- och investeringsteam arbetat mycket med under de senaste månaderna. Som du vet har det varit turbulenta finansiella marknader det senaste året vilket bland annat har gett den positiva effekten av ett ökat dealflow av bolag med hög kvalitet och attraktiva värderingar, samt mycket erfarna team som vi ser möjligheter att bygga starka partnerskap med för oss och våra medinvesterare.

➜ Kontakta oss för att ta del av våra investeringsmöjligheter

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.