Bygg en framgångsrik portfölj med Private Equity

För exakt ett år sedan var det rejält dystert. Inflationen skenade, elpriserna var rekordhöga och räntorna pekade rakt uppåt. Dessutom var det ett osäkert omvärldsläge.

Ett år senare så börjar vi nu ändå skönja ljuset, både elpriset och inflationen är på väg ned och trots att det troligen blir en ytterligare höjning av räntan så är bedömningen att det redan nästa år blir en lägre del av privatekonomin som behöver fördelas till räntebetalningar. Samtidigt börjar det se ljusare ut på transaktionsmarknaden.

För dig som äger Coeli Private Equity har vi sett en hel del transaktioner de senaste veckorna vilket tyder på att köpare och säljare har börjat mötas igen. Vår tro och förhoppning är att detta fortsätter under det sista kvartalet av året och att vi börjar se att börsnoteringsfönstret sakta öppnar upp sig. Coeli har arbetat med onoterade investeringar inom Private Equity sedan 2006 när vi öppnade upp vår första investeringsmöjlighet via Coeli PE 2006 ABEfter många år av fondstrukturer har vi de senaste åren rekryterat egen kompetens och arbetat fram unika samarbeten med experter i riskkapitalbranschen för att kunna erbjuda direktinvesteringar i bolagen. Ett exempel på samarbete är med Aspira-teamet som vi hittills har tagit fram tre stycken strukturer tillsammans med och som så här långt har visat upp en stark tillväxt.

Många möjligheter inom Private Equity

Till följd av marknadsläget just nu är många oroliga och avvaktar med sina investeringar vilket även gör det svårare att attrahera kapital till onoterade investeringar. Detta ger många möjligheter för dig som kund. Antalet attraktiva bolag har inte minskat utan dessa finns kvar men till intressantare värderingar. Därför försöker vi, oavsett konjunkturläge, arbeta fram nya unika investeringsmöjligheter.

När vi pratar med våra kunder så märker vi en stor vilja att investera i dessa unika investeringsmöjligheter. Det många uppskattar är att faktiskt få en insyn i bolagen via de kvartalsvisa genomgångar som görs och verkligen se det hantverk som dessa bolagsbyggare faktiskt görDe senaste åren har vi kunnat erbjuda cirka tio olika investeringsmöjligheter. Trots att marknaden stundtals har varit oerhört tuff de senaste åren, samt att ett av dessa bolag har blivit en dikeskörning, så har den totala avkastningen varit attraktiv och skapat värde till den diversifierade portföljen.

Bygg din egen portfölj med Private Equity

Genom att investera i fem till tio stycken olika unika bolag så har du möjligheten att skapa en egen PE-portfölj men med skillnaden att du får en mycket bättre insyn än vad en investering i en fond hade gett dig. Med många strukturer och många aktieägare skapas det också en andrahandshandel i dessa bolag. Den är inte speciellt stor för syftet är att äga dessa tills de blir likvida men ibland tvingas vissa att sälja.

Det som är positivt med denna andrahandsmarknad är att det öppnar upp möjligheter för de kunder som antingen missat något av casen eller där man endast har möjligheten att investera en mindre summa än vad som var tvingande initialt. Genom att investera i några äldre strukturer och några nyare så bygger du en portfölj av olika årgångar vilket ger en attraktiv riskspridning mellan olika inriktningar, branscher, förvaltarteam och inte minst att dessa har investerat vid olika tidpunkter. När respektive investering sedan blir likvid kan du återinvestera på nytt och du får därmed fortsatt tillväxt inom PE-benet genom ränta på ränta effekten.

Om du inte har tittat över möjligheten att bygga din portfölj med Private Equity så tycker jag du ska prata med din rådgivare. Just denna möjlighet är nämligen unik hos Coeli.

Vill du veta mer

➜ Kontakta din personliga rådgivare på Coeli eller maila oss på info@coeli.se.

 

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.