Coeli investerar i nytt onoterat fastighetsbolag – Trappan

Coeli har tagit initiativ till och är största delägare i det nya bolaget Fastighetsaktiebolaget Trappan. Trappan bygger upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning för en god värdeutveckling. Bolaget växer med fokus på affärsmöjligheter i växande städer och huvudsakligen inom kontor, Big Box (storhandel, lager och lätt industri) samt nyproducerade bostäder.

Gustav Björkman är VD för Trappan

Gustav Björkman började i september 2021 som VD för Trappan. Gustav har över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och var senast vice VD och CIO för Hemsö där han drev på tillväxten i bolagets fastighetsvärde från 15 miljarder till över 50 miljarder under 10 år. Gustav har tidigare erfarenhet av såväl start up (Investment manager på Carnegie Fastigheter) som från storbolag (Head of Strategy, Fabege)

”Det är ett mycket stimulerande uppdrag att bygga ett nytt bolag för en framgångsrik tillväxtbana, säger Gustav Björkman. Nu är vi igång där milstolparna 1, 5 och 10 miljarder under en femårsperiod skall passeras lönsamt.”

Coeli står bakom bolagets kapitalanskaffning och bolaget är initialt onoterat

”Vi är glada att själva investera i Fastighetsbolaget Trappan tillsammans med våra kunder. Fastigheter är en viktig byggsten i en investeringsportfölj. Vi ser stort värdeskapande i Trappans plan att nå ett fastighetsbestånd värt 10 miljarder kronor inom fem år då bolaget planerar en börsnotering” säger Erik Bäckström vVD Coeli Wealth Management.

Erik Bäckström, vice VD Coeli, Gustav Björkman, VD för Fastighetsaktiebolaget Trappan och Lukas Lindkvist, VD Coeli.

”Trappan kommer bedriva en diversifierad fastighetsförvaltning och vi har därför valt att rekrytera Gustav Björkman som har över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och en mycket bred kompetens för att driva verksamheten. Gustavs nätverk och erfarenhet gör att vi känner stor trovärdighet att vi kommer kunna köpa fastigheter där vi kan förbättra driftnettona med 15-20 % under fem år”, säger Lukas Lindkvist, vd för Coeli Investment.

Första rundan övertecknad

”Målsättningen med den första emissionen i Trappan var att ta in 400 miljoner kronor, inklusive Coelis egna investering på 40 miljoner kronor, med en möjlighet att höja emissionen till 500 miljoner kronor fram till den 17 februari. Efter bara två veckor har emissionen stängts i förtid på grund av ett mycket stort intresse från investerare”, säger Erik Bäckström.

Efter bara två veckor har det tecknats aktier för drygt 620 miljoner kronor

Trappans förvärvspipeline ser mycket stark ut och det finns redan nu initiala planer om att kapitalisera bolaget igen, för nästa steg i tillväxtresan, senare i år. För den som är intresserad är man varmt välkommen att höra av sig till sin rådgivare eller mejla till unikamojligheter@coeli.se.

Kontakt

Erik Bäckström, vVD Coeli Wealth Management, erik.backstrom@coeli.se. 0724 02 13 82
Gustav Björkman, VD Fastighetsaktiebolaget Trappan, gustav.bjorkman@coeli.se. 0705 71 81 00

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.