Första steget bort från pensionsångesten

Har du ångest för att du inte tar tag i din pension – men kommer ändå inte till skott med att sätta dig in i pensionsdjungeln? Du är inte ensam. Anledningarna är flera men en faktor är att det upplevs rörigt och komplext med alla olika delar i pensionen.

En annan anledning är att de unga känner att det är alldeles för långt bort i tiden för att bry sig nu eftersom det känns så avlägset. Det gör det inte desto mindre viktigt att göra något redan idag – den enskilt viktigaste faktorn för hur mycket du kommer få utbetalt i premiepension när du blir pensionär är hur du väljer att placera ditt premiepensionskapital. Men det behöver inte vara så komplicerat, tro mig. Innan vi går in på vad du faktiskt kan göra börjar vi med lite bakgrundsinfo.

I dagarna har vi kunnat läsa om att Premiepensionsmyndigheten har satt in åtta miljarder kronor till pensionsspararna. Det är fondrabatt och arvsvinst som betalas tillbaka under maj månad varje år. Anledningen är att fondavgifterna, det vill säga kostnader för förvaltning och administration, är rabatterade för de fonder som finns på Premiepensionsmyndighetens fondtorg. Vi sparare får alltså mer fondandelar för pengarna jämfört med om du köper samma fond ”på stan”. Vad gäller arvsvinst så är det premiepensionspengar som fördelas ut till pensionärer när någon som inte har efterlevandeskydd lämnar detta jordeliv.

Premiepensionsmyndighetens fondtorg har kraftigt reducerats i antal fonder då många fonder inte höll måttet i Premiepensionsmyndighetens nya kravställningar. De pengar som fanns i fonderna som inte längre platsade på fondtorget fördes den 29 april in till AP7 Såfa, även kallad Sjunde AP-fonden. AP7 Såfa är den fond som är premiepensionssystemets förvalsalternativ. Det vill säga den fond som får dina premiepensionspengar om du inte aktivt gör något val.

Och det är här vi kan göra skillnad för oss själva. Vi kan välja om vi vill att våra premiepensionspengar ska förvaltas av den statliga AP7 Såfa eller om vi vill låta pengarna förvaltas i annan fond. Idag finns ungefär 600 fonder på fondtorget. Även fast antalet alltså sjunkit rejält är det fortfarande en tröttsamt stor mängd fonder att göra ett urval ur. Speciellt för den som inte är så insatt.

Så här kommer några konkreta tips från mig på vägen:

1) Bestäm dig för vilken risk du vill ta. Har du långt kvar till pensionen är det läge för högre risk och därmed högre exponering mot aktiefonder. Är pensionen mer i närtid är det vanligt att välja fonder med lägre risk, det vill säga räntefonder.

2) Välj fonder som ger dig riskspridning. En global aktiefond med exponering mot olika delar av världen innebär i sig att du sprider risk. Kombinera det med en räntefond så har du ytterligare spridit risken.

3) Kika in på Morningstar för att se hur olika fonder har presterat.

Genom att göra ett aktivt val kan du sänka din risk utan att göra avkall på framtida avkastning. Det är min uppmaning till dig.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.