Fri flytträtt kan ge dig högre pension

Sedan den 1 juli 2022 gäller fri flytträtt för individuella pensioner. Är du en av dem som ännu inte har flyttat din pension? Nu har du möjligheten att byta från gamla dyra pensionslösningar till bättre alternativ där pengarna har bättre förutsättningar att växa.

Den fria flytträtten innebär att du som kund kan få mer kapital att röra dig med när du går i pension. Du bestämmer själv var ditt individuella försäkringssparande ska vara placerat och kan flytta dina pensionspengar till en mer fördelaktig lösning. Det bolag du flyttar kapitalet från får maximalt ta ut en avgift på 600 kronor för flytten, oavsett storleken på kapital.

– Som konsument har du rätt att flytta ditt kapital, alla tidigare inlåsningseffekter är borttagna, det gäller både tjänstepensioner och privata pensionssparanden som har tecknats före år 2007, säger Anders Hellstrand, Head of Life and Pension/Försäkringsspecialist på Coeli Wealth Management.

Vi erbjuder anpassade lösningar som passar dig och ditt kapital

Genom en flytt av nuvarande kapital har du möjlighet att samla din intjänade pension och få en lösning som passar dig och dina behov. Du får fler förvaltningsalternativ och dessutom tillgång till onoterat och unika investeringsmöjligheter, lägre avgifter och ett bättre anpassat försäkringsskydd.

Anders Hellstrand

Head of Life and Pension/Försäkringsspecialist

Anders Hellstrand

Head of Life and Pension/FörsäkringsspecialistFler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.