Ljusglimtar i vintermörkret

November månad erbjöd oss glädjande nog några finansiella ljusglimtar. När den amerikanska inflationssiffran kom in en bit under förväntningarna satte det bra skjuts på börserna och en extra skjuts i det björnmarknadsrally vi upplevt den senaste tiden.

Det är svårt att veta om detta kommer bli beständigt så vår ställning är att fortsätta öka upp aktieexponeringen efter hand. Det har annars varit en tid som framför allt fokuserats på bolagsrapporter och mindre på makro. Enkelt sammanfattat kan man säga att de bolag som kommit in med rapporter som varit bättre än förväntat har tagits emot genom sidledes kursutveckling medan de som kommit in under estimat har straffats hårt. Det visar på den nervositet som finns i marknaden.

Nya möjligheter skapas i en mörk marknad

Vi fick del av statistik som visar att 2022 hittills har varit det absolut sämsta året för företagsobligationer under ett enskilt år. Även aktieutvecklingen har varit bland de sämsta åren någonsin historiskt. Att både aktier och obligationer gått ner så kraftigt under samma år visar också på de utmaningar som förvaltare har haft under året. Ljusglimtarna i detta mörker är de nya möjligheter som skapas utifrån att många fina bolag nu kan köpas till stora rabatter. Det ska bland annat bli väldigt spännande att följa hur obligationer och aktier på den nordiska fastighetsmarknaden kommer att utvecklas de närmsta åren. Båda tillgångsslagen inom sektorn har stigit kraftigt den senaste månaden men från nedtryckta nivåer. Dessa stora svängningar skapar möjligheter att bottenfiska men också utmanande risker att ta hänsyn till med korsägande mellan bolagen och den osäkerhet som uppstår när obligationer som löper ut ska refinansieras. Vi är ganska säkra på att just fastighetsexponering inom både obligationer och aktier lär vara ett återkommande ämne under det kommande året. 

NKI-Undersökning

Vi vill också tacka alla er som medverkade i vår nöjdkundundersökning som vi slutförde i oktober månad. Generellt får vi fina vitsord även detta år och det vi lägger extra tid vid är att läsa de fritextkommentarer det ges möjlighet att lämna i undersökningen. Där framkommer det väldigt nyttig information om vad som är bra och mindre bra vilket vi tar med oss för att kunna utveckla erbjudandet ytterligare. Ofta så nämns det specifika teamet ni som är kunder arbetar med i kommentarerna och våra proaktiva insatser för att skapa starka värden inom förvaltning och för hela er finansiella situation. Det ger givetvis mängder av energi och det är ju vår kärnaffär. Lika tydligt går det att utläsa att vi har en del att önska gällande den digitala upplevelsen. Som tur är så är detta ingen nyhet för oss och vi investerar mycket för att vi ska förbättra just användarupplevelsen, kommunikationen och tydligheten i vår digitala miljö. Vi lägger mycket resurser för att förbättra denna del och som planen ligger kommer det ske stora förändringar under 2023.

Vi stöttar initiativet Barn till ensamma mammor

Slutligen vill vi både uppmärksamma att möjligheten finns men även tacka er som så här långt varit med och bidragit till vårt initiativ att stötta organisationen ”Barn till ensamma mammor”. Stigande mat och energipriser skapar en stor press i dessa mammors vardag och framförallt inför jul. Därför gör vi en insats där vi skänker 1 000 kronor för varje rekommendation vi får från våra kunder som leder till ett möte. Vi har i dagsläget fått rekommendationer så att vi når över 50 000 kronor i bidrag men hoppas komma upp i ett belopp som överstiger 100 000 kronor innan jul.

Lycka till med dina investeringsval!

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.