Ljusglimtar inom Private Equity väcker hopp hos investerare

Med en sjunkande inflation och en räntetopp som anas vid horisonten har det åter börjat bubbla lite på transaktionsmarknaden.

Som privatinvesterare kan det finnas skäl att ta en titt på bolag med private equity-exponering för att få ta del av potentiell avkastning. Trots ett fortsatt lugnt förvärvsklimat under första halvan av 2023 har ett flertal spännande affärer och transaktioner ägt rum på marknaden, och specifikt hos några av de ledande nordiska Private Equity-fonderna. Under en längre period har marknaden varit alltmer präglad av avvaktan och stillhet. Men med en sjunkande inflation på många håll och en möjlig räntetopp i siktet så börjar förutsättningarna för en mer aktiv marknad ta form.

Ökad aktivitet bland nordiska Private Equity-aktörer

De senaste månaderna har vi märkt av en ökad aktivitet bland nordiska Private Equity-aktörer. Exempel är svenska Priveq och Litorina samt norska Norvestor – som Coeli Private Equity AB investerat i och därmed också påverkats positivt av aktiviteten. Den ökade aktiviteten avspeglar sig bland annat i flera nya avyttringar (exits) som fonderna har gjort.

Efter sex år som ägare har Priveq tillsammans med övriga ägare avyttrat Ljung & Sjöberg Holding AB som är marknadsledande och specialiserade på alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen. Priveqs ägarskap medförde flera viktiga höjdpunkter till bolaget likt utvecklingen av ett digitalt erbjudande som visade sig vara viktigt under coronapandemin, utvidgande av tjänsteerbjudandet genom behandlingen av stress, utbrändhet och medberoende, samt förvärv av ett internat i Piteå.

Ännu en spännande exit har ägt rum hos Litorina som under första delen av halvåret valde att avyttra innehavet Johan i Hallen & Bergfalk (JHB), en specialistleverantör av färskt protein till hotell, restaurang och café-segmentet. Visionen för JHB var att skapa ett marknadsledande bolag med högkvalitativa varor och kundbemötande och samtidigt ha de högsta marginalerna på marknaden.

Ett skifte på transaktionsmarknaden

Nu fem år senare har visionen blivit verklighet då JHB har haft en imponerande tillväxtresa, cementerat sig själva som en tydlig specialiserad marknadsledare och dessutom expanderat till den finska marknaden. Norska Norvestor har i sin tur avyttrat sitt ägandeskap i mjukvarubolaget Kabal, tidigare känt som Wellit. Bolaget är ett världsledande bolag inom mjukvarulösningar för logistik inom energisegmentet. Sedan Norvestor investerade i januari 2019 har bolaget haft en imponerande tillväxtresa med en årlig tillväxt på 31% och där bolagets mjukvarulösningar nu används av 6 500 energileverantörer och 50 000 individer världen över.

Sammanfattningsvis så är aktiviteterna i PE-fonderna positiva och troligen ett tidigt tecken på att vi kan vara på väg mot ett skifte på transaktionsmarknaden, även om det fortfarande är väldigt avvaktande jämfört med åren 2020-2021.

För att ta vara på möjligheterna att ta del av potentiell avkastning innan och under transaktionsskiftet kan man som privat investerare bland annat investera i bolag med exponering mot Private Equity-fonder, så som Coeli Private Equity AB.

➜ Kontakta oss för att ta del av våra investeringsmöjligheter

Krönikan publicerades först i Omni Ekonomi.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.