Never let a good crisis go to waste

Citatet ovan är ett viktigt uttryck att komma ihåg för oss investerare, att våga lyfta blicken och se till bolagens tillväxtpotential på lång sikt från dagens nivåer hjälper oss att fatta rationella investeringsbeslut.

Tillväxtbolag och tech är bland de bolag som straffats hårdast av ränteoron och den minskade riskviljan även på den onoterade marknaden. Detta skapar goda förutsättningar för bolag som just nu är i investeringsfas och bygger upp sin portfölj eftersom man, enkelt uttryckt, får mer bolag för pengarna då värderingarna fallit tillbaka.

Investmentbolaget byWiT

Under september gjorde vi, tillsammans med våra kunder och investerarnätverk, en stor investering i investmentbolaget byWiT. Vi investerade för första gången i bolaget i november 2021 och sedan dess har byWiT byggt upp en imponerande portfölj med 11 portföljbolag med hög omsättningstillväxt. Bolagets målsättning är att vara den bästa ägaren för digitala tillväxtbolag som digitaliserar analoga branscher. Totalt attraherade bolaget drygt 300 miljoner kronor under september vilket är en stor siffra i dagens marknad där riskviljan och tillgången till kapital minskat drastiskt. Marknadsklimatet gör dock pengarna väldigt värdefulla för byWiT som ska fortsätta sin tillväxt både organiskt och genom nya förvärv eftersom uppköpskandidater sannolikt värderats ner likt resten av marknaden.

Buy and build-caset Quadratus officiellt lanserat: Två förvärv, ny hemsida och nytt namn

För er som var med och investerade i det nybildade teknikkonsultbolaget Quadratus i våras så är det glädjande att berätta att även detta bolag har haft en stark start på sin buy and build-resa. Bolaget har bland annat gjort två fina förvärv, Delray och SCIOR Geomanagement, byggt upp en stark organisation samt lanserat en ny hemsida. Under sommaren tog bolaget även beslutet att byta namn till Qflow Group, vilket klingar bra med deras vision om att skapa ett bättre flow för ett mer hållbart samhälle – genom bättre projektledning, obrutna informationsflöden och tekniska lösningar.

Läs gärna mer om din investering på deras hemsida: www.qflow.se

Det är ofta i kriser som några av de bästa investeringarna görs på lång sikt

Vi på Coeli strävar alltid efter att utnyttja svaga marknadsklimat då det ofta är i kriser som några av de bästa investeringarna görs på lång sikt. Vi arbetar nu för att färdigställa vår nästa buy and build investering där vi kommer investera i ett bolag som ska konsolidera en nischad del av en fragmenterad marknad med relativt hög organisk tillväxt och god lönsamhet. Vi planerar själva att investera tillsammans med dig som kund under den senare delen av Q4 eller under januari 2023. Eftersom det alltid är ett väldigt stort intresse för dessa investeringar kommer vi se till att informera dig om detta så snart vi har möjlighet.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.