Portugal avskaffar NHR-reglerna från och med 2024

Tidigare i oktober annonserade den portugisiske premiärministern Antonio Costa oväntat att NHR-reglerna (Non Habitual Resident Regime) ska avskaffas från och med nästa år.

Exakt vad det innebär för dem som redan bor i Portugal och har beviljats NHR status är inte riktigt klart men det som sagts är att dessa inte ska påverkas. Reglerna infördes för 15 år sedan i syfte att få kapitalstarka människor att flytta till Portugal. Det handlade framför allt om att attrahera dessa med en låg beskattning av pensioner men även att vissa passiva inkomster från utlandet skulle vara helt skattefria.

För svensk del blev det under några år extra intressant att pensionera sig i Portugal då svenska tjänstepensioner på grund av utformningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal blev skattefria både i Sverige och i Portugal. Den möjligheten blev från vissa håll mycket kritiserad i Sverige och avtalet sades därför ensidigt upp från svenskt håll och det slutade gälla från 1 januari 2022. Det är dock fortfarande förmånligt att beskattas i Portugal för svenska pensioner jämfört med att bo kvar i Sverige.

Anledningen till att Portugal nu beslutat sig för att avskaffa NHR reglerna beror i huvudsak på att den förmånliga beskattningen i Portugal tillsammans med den mängd personer som flyttat dit har gjort att fastighetspriserna liksom allmänna levnadskostnader i Portugal har skjutit i höjden vilket har skapat ett stort missnöje hos vanliga portugiser.

Länder med förmånliga skatteregler

Även om det inte längre kommer vara lika attraktivt från ett skatteperspektiv att flytta till Portugal finns det fortfarande ett antal länder som har infört förmånliga skatteregler i syfte att få förmögna privatpersoner att flytta dit. Länder som från det perspektivet kan vara värt att titta närmare på är Spanien, Italien, Grekland, Cypern och Malta. Även Schweiz och England är intressanta alternativ ifall man inte vill bo vid Medelhavet. Noterbart dock är att Sverige sade upp dubbelbeskattningsavtalet även med Grekland i samma veva som avtalet med Portugal sades upp. Som alltid är rekommendationen att aldrig flytta enbart av skatteskäl utan de värden som kommer av att trivas och må bra bör alltid väga allra tyngst.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.