Så blir du en vinnare på sikt

Hösten kom fort och det blev snabbt mörkare. Mörkret kom säkert inte snabbare än det brukar men det är en känsla många säkert känner igen sig i. Kanske beror det på en instabil omvärld eller helt enkelt på att vi är mer noggranna med att släcka vår utebelysning givet de elpriser vi lever med.

Oavsett om det är smaltalk i en hiss eller om man sitter på en middag är det svårt att föra en konversation utan att kommentera krig, skenande inflation, ränteläget eller just elpriset. Vi är troligen på väg in i en recession och vid varje tillfälle vi pratar om det och agerar som att vi vore där blir det självuppfyllande. Just i dessa lägen, när det känns som mest hopplöst och man helst vill gå och lägga sig och hoppas vakna till en ljus morgon med fågelkvitter och en ljummen sommarbris, är det dags att agera.

Det kan kännas som att man går emot sina egna naturlagar för att magen vill något annat. Men nu är det dags att ta ett steg tillbaka, börja tänka rationellt och åter landa tillbaka till den förvaltningsstrategi som en gång sattes upp. Det är dags att visa på att långsiktigheten finns där på riktigt för det är nu kapitalet flyttas till de rättmätiga ägarna och det är nu som högkvalitativa bolag kan köpas till värderingar som man inte kunde drömma om för 12 månader sedan. Givet detta blir det rationella svaret att det är dags att öka risken i sin portfölj. Om det sedan är att köpen innebär mer aktieexponering eller om du tar några risksteg ut på din kreditexponering är givetvis individuellt. Men att stegvis öka upp möjligheten till avkastning genom att investera månadsvis är med högsta sannolikhet en vinnande strategi.

Hur ska du tänka kring dina investeringar?

För den opportunistiska lågrisktagaren är ett bra alternativ att investera i nordiska obligationer. Det var länge sedan obligationer var så intressanta vilket vi kommer belysa i ett webbinarium på torsdag nästa vecka. Under det webbinariet kommer vi även att presentera Storskogen ur en ränteförvaltares perspektiv. Har du däremot lite längre tidsperspektiv på ditt kapital så är aktiemarknaden att föredra då du har en större uppsida när marknaderna vänder upp. Här finns många olika alternativ och viktigast är att få exponeringen men som ofta i stora nedgångar på börsen får småbolag extra mycket stryk. Med det sagt kan det vara intressant att investera i en global småbolagsfond. Om du önskar se hur Coeli Circulus skapar värde inom det segmentet får du nedan en kort introduktion av fonden.

➜ Se introduktionen av Coeli Circulus med förvaltare Simon Park.

Fram till jul stöttar vi initiativet Barn till ensamma mammor

Slutligen så vill jag bara avsluta med att se värdet av sina tillgångar minska alltid är jobbigt men det är långt ifrån alla som har de problemen. Med skenande mat och energipriser är det många som har det tufft att få ihop vardagsekonomin och en sådan grupp är ensamma mammor och deras barn. Vi har därför initierat en kampanj där vi hoppas kunna stötta dessa mammor och deras barn under denna tuffa tid och hoppas även att vi kan få ditt stöd genom att du delar med dig av ditt nätverk och hjälp oss att nå målet att kunna skänka mer än 100 000 kronor till detta viktiga projekt. Vår förhoppning är att kunna åka ner till Fryshuset och lämna över en rejäl check för att stötta detta goda initiativ. 

Med det sagt så är det läge att jobba med kallt huvud och varmt hjärta. Agera rationellt i din portfölj och hjälp oss bidra till dem som har det extra jobbigt just nu!

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.