Så får du ut mest och bäst ur ditt bolag

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.

En vanlig fråga från många som har egna bolag är hur man får ut pengarna ur sitt bolag till lägsta skatt. Visst finns det mer eller mindre kreativa konsulter på stan som fortfarande försöker sälja på dig olika fiffiga lösningar men jag brukar alltid avråda från dem. Jag har varit med så pass länge nu att jag har sett många skatteupplägg komma och gå.

Det som är gemensamt för i princip alla skatteupplägg är att det i princip alltid slutar med processer mot Skatteverket och i slutändan med mer skatt att betala när inte bara den ursprungliga skatten utan också straffavgifter och ränta, tillkommer. Utöver detta får du det tveksamma nöjet att behöva betala dina skattekonsulter ytterligare en gång till för den hjälp du behöver med processen. Det är bakgrunden till att jag alltid rekommenderar att vederbörande håller sig borta från de där kreativa lösningarna.

Mitt måhända tråkiga svar på frågan ovan är; följ lagen och betala varken mer eller mindre i skatt än du behöver. Så sover du gott på natten sen. Eller som advokat Leif Silbersky klokt har sagt, ett rent samvete är den bästa huvudkudden.

Ta ut pengarna ur bolaget

Att följa lagen innebär att du kan ta ut dina pengar ur ditt bolag på tre olika sätt; som lön, utdelning eller genom att sälja aktierna. Att ta ut vinsterna som lön ger normalt högst skatt, upp till nästan 60 procent med dagens marginalskattenivåer. Den lägsta skatten du kan få ut dina vinstpengar till som bosatt i Sverige är 20 procent, den får du om du beskattar uttag av dina vinster inom ramen för ditt gränsbelopp (blankett K10-belopp). Har du en verksamhet med många anställda brukar det normalt ge dig ett högt gränsbelopp. Problemet är de som är framgångsrika utan anställda, det blir betydligt dyrare för dem att få ut sina pengar. Om du exempelvis har 10 miljoner kronor i eget kapital i ditt bolag som du vill ta ut med en gång så kan skatten du får betala skilja från 2 miljoner kronor upp till drygt 4,6 miljoner kronor beroende på hur mycket gränsbelopp du har. Mer än dubbelt så mycket i skatt alltså.

Det finns dock ett tredje alternativ som ger dig en skatt på 25 procent. Den får du om du har tålamod och kan vänta i fem år på dina pengar. Det kallas för att lägga sitt bolag i ”träda”. Det innebär att du under en period av fem hela kalenderår inte driver någon annan verksamhet i ditt bolag än förvaltning av dina upparbetade vinster. Efter fem år kan du ta ut allt kapital och betala 25 procent i skatt på allting.

Så ser den svenska skattekartan ut och eftersom den inte ger fler alternativ än så blir mitt råd att ta ut det du kan till 20 procent skatt med en gång och ta ut resten av kapitalet om fem år till 25 procent skatt. Inga konstigheter således, inget bråk med skatteverket och din skönhetssömn är intakt.

Förvalta kapitalet i bolaget

För de pengar som du kommer ha kvar i ditt bolag blir nästa fråga hur du förvaltar dem på det mest skatteeffektiva sättet. Om du placerar dina pengar i exempelvis aktier, fonder eller andra liknande tillgångar är valet om du ska ha en kapitalförsäkring eller en vanlig depå. I en vanlig depå skattar bolaget 20,6 procent på vinsterna du gör medan skatten i en kapitalförsäkring baseras på värdet på tillgångarna och uppgår till 0,453 procent på underlaget som utgörs av värdet i försäkringen. Vid första anblick ser det ut som en stor skillnad i skatt men om man räknar på det blir skillnaden i kronor och ören inte så stor. Om du exempelvis förvaltar 10 miljoner kronor under fem år med en årlig avkastning på 5 procent har du drygt 340 000 kr mer i nettoavkastning om du har en kapitalförsäkring jämfört med en vanlig depå. Om vi dessutom drar av kostnaden för kapitalförsäkringen, ungefär en halv procent årligen så kryper skillnaden ner till knappt 100 000 kr.

Dock är det så att ju högre avkastning desto fördelaktigare blir det att ha förvaltningen i en kapitalförsäkring trots kostnaden för försäkringen. Men ett riktmärke är att du ska upp i minst 5 procent förväntad avkastning för att det ska vara meningsfullt att ha en kapitalförsäkring.

Om du däremot väljer att placera ditt kapital i onoterade tillgångar blir det allra bäst utfall. Jämfört med att ha kapitalet placerat i en kapitalförsäkring kommer du, med samma årliga avkastning på 5 procent, ha cirka 530 000 kr mer efter fem år om du väljer onoterade placeringar. Anledningen till att det blir jämförelsevis så stor skillnad är att ditt bolag inte betalar någon skatt på vinster du gör på onoterade aktier. Det beror på att sådana tillgångar skattemässigt klassificeras som näringsbetingade. Det gör också att du inte behöver någon kapitalförsäkring och slipper därför den extra kostnaden.

Förvaltningen efter de fem åren

När de fem hela kalenderåren har gått till ända, och aktierna du äger i ditt bolag numera klassificeras som okvalificerade, har du kommit fram till den tidpunkten när du, enligt dagens regler, kan ta ut allt ditt kapital till 25 procent skatt. Vad är då bäst, ska du behålla ditt bolag och fortsätta förvalta ditt kapital där eller ska du ta ut pengarna, skatta av och fortsätta din förvaltning på ett investeringssparkonto? Att ha kvar pengarna borde ju ge en bättre hävstång eftersom du kan förvalta hela ditt kapital istället för bara 75 procent av kapitalet, eller hur. Lätt att tro men så är det inte! Sanningen är att du på kronan får exakt lika mycket kvar i fickan efter skatt vare sig du väljer att ha kvar pengarna i bolaget eller tar ut dem. Det spelar ingen roll om du har dina pengar placerade i onoterade aktier, marknadsnoterade aktier eller fonder. Hävstången i bolaget försvinner genom att du istället behöver betala 25 procent i skatt på ett högre belopp. För onoterade aktier som du äger privat blir det samma skatt på avkastningen, 25 procent, som du betalar på uttag från ditt bolag. Alltså ingen skillnad. Att ha kvar bolaget innebär dessutom en del onödiga kostnader för bokföring, upprättande av årsredovisning, deklarationer etcetera samt att du inte har fri tillgång till dina pengar.

Sammanfattningsvis

  • Ta ut så mycket du kan till 20 procent skatt. Även under de fem trädaåren ska du alltid utnyttja möjligheten att ta utdelning enligt alternativregeln.
  • Det blir i slutändan en marginell skillnad att ha kapitalet i en kapitalförsäkring jämfört med en vanlig depå.
  • Det bästa utfallet får du om du placerar i onoterade aktier.
  • Ta ut ditt kapital efter fem år.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.