Ställ ut ett fat med julegröt och stor slev – så kanske tomten kommer med gåvobrev

Så här i juletider är det många som hoppas på att tomten ska komma med paket. Riktigt små barn brukar tycka det är roligare med snöret eller pappret än vad som finns i paketet. Själv minns jag en viss besvikelse från mina unga år när det låg för många mjuka paket under granen. Tills jag blev tonåring och insåg jag att det kunde finnas vissa fördelar även med mjuka paket, som snygga kläder till exempel. Numera är jag glad om tomten kommer förbi överhuvudtaget.

Det finns också ett annat paket som kan vara mycket trevligt att både få och att ge bort till jul. Det är vanligen mycket tunt, har kvadratisk form och väger ingenting. Mer mjukt än hårt och nästan så det försvinner in bland de andra klapparna under granen. Men det kan vara den bästa klappen av dem alla! Jag pratar om gåvobrevet. Som inte sällan är skrivet med darrig hand av någon kär äldre släkting och som knappt går att läsa. Men behövs ett gåvobrev för att ge bort en gåva? Svaret på den frågan är att det beror på vad man ger bort och om gåvan ska vara förenad med några villkor.

En gåva innebär definitionsmässigt att egendom byter ägare utan krav på motprestation, det vill säga att givaren blir fattigare och mottagaren rikare. Gåvan är fullbordad när den har kommit i mottagarens besittning vilket kan ske på lite olika sätt.

Så när behövs då gåvobrev och när behövs det inte?

I de allra flesta fall behövs det inte något gåvobrev. Det gäller för gåvor av i princip allt som räknas som lös egendom. Lös egendom kan vara pengar, aktier, fonder, en bil, en tavla, ett flygplan eller lite vad som helst som inte är fast egendom. Det spelar ingen roll hur mycket gåvan är värd, det behövs ändå inget gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Men om det händelsevis skulle trilla in några miljoner kronor på kontot så kan det ju vara bra att kunna visa för skatteverket att det är en gåva ifall de undrar varifrån pengarna kommer.

Men som alltid finns det undantag. En bostadsrätt är ju definitionsmässigt lös egendom (en andel i en ekonomisk förening) men det krävs ändå att gåvobrev upprättas för sådana gåvor. Likaså en gåva av tomträtt, som ju inte är fast egendom utan en form av besittningsrätt, förutsätter att gåvobrev upprättas.

Gåva av fast egendom kräver alltid att gåvobrev upprättas. Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter på vilka det vanligen finns byggnader avsedda för stadigvarande bruk. För att gåvomottagaren ska få lagfart skall gåvobrevet bevittnas av två personer.

Om det är så att givaren vill att särskilda villkor ska gälla för gåvan måste ett gåvobrev alltid upprättas. Det kan vara fråga om att givaren vill att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap, det kan vara att gåva till bröstarvinge inte ska ses som förskott på arv eller att gåvan ska stå under särskild förvaltning och inte får användas förrän mottagaren uppnått en viss angiven ålder eller att gåvan bara får användas till vissa särskilt angivna ändamål.

Till sist, när det gäller gåvor mellan makar, så måste den registreras hos skatteverket för att gåvan ska vara giltig gentemot givarens borgenärer. I sådana fall skall ett gåvobrev alltså upprättas även om gåvan består av lös egendom. Efter att ha beslutat om registrering för Skatteverket in uppgiften om gåvan i äktenskapsregistret. Därefter kungörs den i Post- och Inrikes Tidningar. En tidsfrist börjar också löpa. Under tidsfristen kan företag eller personer som du har skulder till under vissa förutsättningar begära att gåvan i stället kommer dina eventuella fordringsägare till del, det vill säga dem du är skyldig pengar.

Med dessa ord tänkte jag avrunda för det här året. Det börjar bli dags för jul och hög tid att värma upp glöggen därhemma, sätta mig vid granen och invänta tomten. Ska bli spännande att se ifall han kommer med en säck paket eller halar upp ett tunt kuvert ur sin innerficka.

Önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.