Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsuppdatering september 2020

Vad har hänt under månaden – minut 0:12

September har varit en intensiv börsmånad med både upp och nedgångar.

En bra månad på Stockholmsbörsen som har utvecklats bättre än många av de andra börserna, till exempel USA S&P500 och och de flesta europeiska börserna.

Pandemin
Vi kan se en ökning av antalet smittade av covid-19. Att ha i åtanke är att fler tester görs nu än vad som gjordes i våras och andelen döda till följd av viruset är lägre än för ett halvår sedan.

Amerikanska presidentvalet
En stökig första presidentvalsdebatt har ägt rum och president Donald Trump har insjuknat i covid-19.

Enligt både opinionsundersökningar och bettingbolagen har Demokraternas presidentkandidat Joe Biden en ledning över Republikanernas kandidat Donald Trump.

Hur har vi agerat och presterat? – minut 1:42

Septembers portföljutveckling dämpades av utvecklingen i hedgefonderna och ränteplaceringarna medans aktiedelen gick starkt.

Den nya produkten Coeli Aktiv Allokering Fokus har haft en fin utveckling: +13 procent bättre än jämförelseindex sedan start.

Vi rebalanserade aktievikten i början på månaden, det vill säga sänkte aktievikten något och har en fortsatt övervikt mot aktier – mitt i bullmarknadsspannet.

Räntor

 • 0 procent i Räntevikt. Statsobligationer i västvärlden förväntas generera negativ avkastning justerat för inflation kommande år
 • Asiatisk High Yield och Frontier Markets Debt – hög direktavkastning
  • Frontier Markets Debt har snittat 5 procent/år sedan start och yield to maturity är för närvarande 11 procent
  • Asiatisk High Yield bonds med stor exponering mot Kina och fastigheter. Har avkastat 5 procent/per år

Aktier

 • Frontier Markets Equities
  • Värdecase som flugit under radarn
  • Stora kapitalutflöden har skapat intressant läge
 • God vinsttillväxt till låg värdering, p/e 8 med vinster som växer mer än 10 procent
 • Aktiecase som gynnas av ekonomisk återhämtning
  • Fastighetsrelaterat – JM, Pandox, Aroundtown
  • Verkstad/Finans – ABB, Lindab, Fiserv
Om framtiden och vår rekommendation – minut 3:05

I och med att pandemin håller i sig och det amerikanska presidentvalet närmar sig tror vi att den nuvarande börsoron kommer hålla i sig.

Vi är optimistiska inför 2021: när vaccinet finns tillgängligt för allmänheten kommer också en stor efterfrågan släppas lös, detta är positivt för ekonomin och för världens börser.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En diskretionär portföljs historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelarna i den diskretionära portföljen kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diskretionära portföljens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.