Flertal exits i Coeli Private Equity AB trots lugn transaktionsmiljö

Trots ett lugnare förvärvsklimat under första halvan av 2023 har ett flertal spännande affärer och transaktioner ägt rum hos de ledande nordiska Private Equity-fonderna som Coeli Private Equity AB har investerat i / utfäst kapital till.

Svenska Private Equity (PE) aktören Priveq har tillsammans med övriga ägare, efter över 6 år som ägare, avyttrat Ljung & Sjöberg Holding AB till ett konsortium bestående av Nea Partners, Spiltan samt nuvarande ledning och nyckelpersoner inom bolaget. Ljung och Sjöberg är ett tjänsteföretag grundat 2005 specialiserat på alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen. Bolaget är marknadsledande inom sin nisch genom sin unika behandlingsprocess och heltäckande erbjudande som inkluderar utbildning, chefstöd och behandling med mera. Höjdpunkter under Priveqs ägarskap har bland annat varit utvecklingen av ett digitalt erbjudande som visade sig vara viktigt under coronapandemin, utvidgande av tjänsteerbjudandet genom behandlingen av stress/ utbrändhet och medberoende, samt förvärv av ett internat i Piteå.

Ännu en spännande exit har ägt rum hos Litorina, även det en svensk PE-aktör. Det handlar om bolaget Johan i Hallen & Bergfalk (JHB), en specialistleverantör av färskt protein till hotell, restaurang och café-segmentet. Det var 2018 som Litorina förvärvade Bergfalk och sedan flera mindre konkurrenter, som Johan i Hallen, med målet att konsolidera marknaden och dra nytta av de synergier som uppstår. Visionen för JHB var att skapa ett marknadsledande bolag med högkvalitativa varor och kundbemötande och samtidigt ha de högsta marginalerna på marknaden. Nu 5 år senare har visionen blivit verklighet då JHB har haft en imponerande tillväxtresa, cementerat sig själva som en tydlig specialiserad marknadsledare och dessutom expanderat till den finska marknaden. Ägandeskapen tas nu över av METRO FSD Holding GmbH, ett dotterbolag till METRO AG, en tysk specialistleverantör till hotell, restaurang och café-segmentet. Förhoppningen är att JHB därigenom kan fortsätta sin imponerande tillväxtresa.

Norska Norvestor har i sin tur avyttrat sitt ägandeskap i mjukvarubolaget Kabal, tidigare känt som Wellit, till Insight Partners. Kabal är ett världsledande bolag inom mjukvarulösningar för logistik inom energi-segmentet. Kabal har haft en imponerande tillväxtresa sedan Norvestor investerade i bolaget i januari 2019 där intäkter har ökat från 58 miljoner norska kronor 2018 till 171 miljoner norska kronor 2022. Detta motsvarar en årlig tillväxt på 31 procent. Mjukvarulösningar från Kabal används nu utav 6 500 energileverantörer och 50 000 individer världen över. Mjukvarulösningen har dessutom hjälpt dess kunder att reducera koldioxidutsläppen med cirka 12,9 miljoner ton per år, vilket jämförelsevis motsvarar utsläpp från 8,5 miljoner bilar.

Norvestor gjorde även en partiell exit under Q2 genom den cirkulära IT- tjänstebolaget Foxway, där de förblir minoritetsägare. Foxway grundades redan 2009 med en nytänkande affärsidé att leverera hållbara och cirkulära IT-lösningar till företagskunder. Tanken är att Foxway tar på sig ansvaret för all service och reparationer av produkterna åt kunderna under avtalsperioden och sedan tar tillbaka enheterna, renoverar och rustar upp dem, för att sedan ge dem ett nytt liv i nya händer. 2022 beräknades det att Foxways tjänster bidrog till undvikandet av 120 948 ton koldioxidutsläpp med över 1,5 miljoner enheter i dess cirkulära flöde. Foxway har haft en imponerade tillväxtresa där organiska intäkter har ökat cirka 20 procent per år och har nu kunder i över 100 länder med över 1000 anställda på bolaget. Förhoppningen nu är att denna tillväxtresa kommer fortsätta när Nordic Capital tar över ägandeskapet från Norvestor.

Sammanfattningsvis har flera spännande exits ägt rum i de Private Equity-fonder man får tillgång till genom att investera sitt kapital hos Coeli Private Equity AB och vi ser fram emot ännu ett spännande kvartal i ett mycket unikt marknadsläge.


Läs mer om Coeli Private Equity AB

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.