Två nya spännande investeringar från Coeli Private Equity AB

Under årets första halvår har Coeli Private Equity AB utfäst kapital till två nya Private Equity-fonder – Spintop Ventures och Cubera.

Spintop Ventures

Den första investeringen var på 50 miljoner kronor i Spintop Ventures senaste fond. Spintop Ventures är ett investmentbolag som tidigt går in och investerar i teknikbolag på den nordiska marknaden, en marknad som anses vara en av Europas ledande teknikhubbar. Spintop-teamet har lång erfarenhet och flera framgångsrika investeringar i ryggen, med exits till flera väletablerade företag som Bentley Systems och Cisco. De har tidigare investerat i marknadsledande databashanteraren MariaDB som har tillkännagivit sin avsikt att börsnoteras på amerikanska börsen New York Stock Exchange, samt spelstudion Small Giant Games som avyttrades till Zynga till ett marknadsvärde överstigande 1 miljard dollar (USD).

Henrik Arfvidsson, fondförvaltare och VD för Coeli Private Equity AB, kommenterar:

”Spintop är ett team som vi har träffat och följt under en tid. Teamet är erfaret av tidigare bolagsbyggen inom tech och har, likt oss, Norden som huvudfokus. Med ett välutvecklat nätverk och kända investerare som Saminvest och Europeiska Investerarfonden (EIF), passar Spintop utmärkt in i vår diversifierade portfölj”.

Cubera

Den andra investeringen var på 7 miljoner euro (EUR) i Private Equity-bolaget Cuberas senaste fond, vars fokus är att köpa undervärderade tillgångar i nordiska buy-out-fonder på andrahandsmarknaden. Fonder fokuserade på andrahandsmarknader är för tillfället väl positionerade då många bolag är överexponerade mot Private Equity, vilket gör att de hastigt tvingas sälja sina andelar till företag som Cubera. Teamet på Cubera har över 170 års samlad erfarenhet av Private Equity och bolaget rankades som den bästa fond-i-fond förvalteraren i Europa 2022 av HEC Paris.

”Teamet hos Cubera har en lång historik av att arbeta tillsammans och god erfarenhet av den nordiska andrahandsmarknaden. De har i princip koll på alla transaktioner som sker på sin marknad. Under rådande cykel ser det ut att finnas goda möjligheter för attraktiva transaktioner på just andrahandsmarknaden, vilket vi vill ha en allokering mot. Därav utfäster vi kapital för andra gången till teamet hos Cubera”, säger Henrik Arfvidsson.

Vi ser fram emot ännu ett spännande kvartal för Coeli Private Equity AB med fler intressanta transaktioner.

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.