Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Möt våra kapitalförvaltare

Kapitalförvaltare som ser vad andra inte ser

Möt våra kapitalförvaltare, som hittar möjligheter och väger noga den risk som kommer med. Det handlar om förmågan att se vad andra inte ser och att bedöma om något passar in i en helhet. Hos oss hittar du kapitalförvaltarna som drar egna slutsatser, som kan staka ut en ny väg och göra det fullt ut. De tänker långsiktigt och inte alltid exakt som alla andra.

Våra fonder

Våra kapitalförvaltare

Coelis kapitalförvaltare Andreas Brock
Mer om

Andreas

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Select

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Select

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 15 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Arne Lundberg
Mer om

Arne

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare strategifonder samt Coeli Balanserad och Coeli Total

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare strategifonder samt Coeli Balanserad och Coeli Total

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 år i branschen
 • Utbildad civilekonom, DHS, med inrikning finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Arne Lundberg har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Coelis kapitalförvaltare Erik Lundkvist
Mer om

Erik

Erik Lundkvist

Chief Investment Officer

 

 

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare strategifonder samt Coeli Balanserad och Coeli Total

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Coelis kapitalförvaltare Gustav Fransson
Mer om

Gustav

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coelis räntefonder

 

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov
Mer om

Hans-Henrik

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Arfvidsson
Mer om

Henrik

Henrik Arfvidsson

Kapitalförvaltare Coeli Private Equity

 

Coelis kapitalförvaltare Jakob Pettersson

Henrik Arfvidsson

Kapitalförvaltare Coeli Private Equity

 • Har arbetat på Coeli sedan 2007
 • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
 • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton
Mer om

Henrik

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Select

 

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Select

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Coelis kapitalförvaltare Jakob Pettersson
Mer om

Jakob

Jakob Pettersson

Kapitalförvaltare Coeli Fastighet

 

Coelis kapitalförvaltare Jakob Pettersson

Jakob Pettersson

Kapitalförvaltare Coeli Fastighet

 • Har arbetat på Coeli sedan 2017
 • Har mer än 6 års erfarenhet av branschen
 • Examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare har Jakob varit analyschef på Newsec och ägnat sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har även varit Managementkonsult på Applied Value Group.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan
Mer om

James

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare Joel Etzler
Mer om

Joel

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Renewable Opportunities

 

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Renewable Opportunities

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är förvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities. Joel har många års investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Han började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy på Horizon Asset, en marknadsneutral hedgefond, i London 2012 och dessförinnan arbetade han fem år med private equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm 2006.

Coelis kapitalförvaltare Lars Krabbe
Mer om

Lars

Lars Krabbe

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets Fixed Income

Lars Krabbe

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets Fixed Income

 • Arbetat på Coeli sedan 2021
 • Mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen
 • Master of Science and Economics från University of Copenhagen

Lars är tillsammans med Maciej Woznica förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets Fixed Income och har förvaltat inom Emerging Market i över 20 år. Efter sin Master of Science and Economics from the University of Copenhagen började han på Danske Bank som analytiker för ”Scandi macro- and bond market”. Han fortsatte sin karriär och blev förvaltare 1999 och dedikerat mot Emerging Markets sedan 2001, först på Danske Capital, Nordea IM och senast på BankInvest.

Coelis kapitalförvaltare Mikael Petersson
Mer om

 

Mikael

Mikael Petersson
Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2017
 • Mer än 26 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Maciej Woznica
Mer om

Maciej

Maciej Woznica

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets Fixed Income

 

Maciej Woznica

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets Fixed Income

 • Arbetat på Coeli sedan 2021
 • BA i Mathematics and Computation från University of Oxford

Maciej Woznica är ansvarig förvaltare för Coeli Frontier Markets Fixed Income tillsammans med Lars Krabbe. År 2000, efter sin BA i Mathematics and Computation från University of Oxford, började Maciej sin karriär inom corporate finance i London på Goldman Sachs. Han har varit förvaltare sedan 2008 och sedan 2015 har han jobbat med förvaltning inom frontier markets.

Coelis kapitalförvaltare Vidar Kalvoy
Mer om

Vidar

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Renewable Opportunity

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Renewable Opportunities

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan
 • Innan han började arbeta inom finans var han löjtnant i norska marinen.

Vidar Kalvoy är ansvarig förvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities. Vidar har över 25 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset, en marknadsneutral hedgefond, i London. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Coelis kapitalförvaltare Joakim By
Mer om

Joakim

Joakim By

Kapitalförvaltare Coeli Circulus

Coelis kapitalförvaltare Christofer Halldin
Mer om

Christofer

Christofer Halldin

Kapitalförvaltare Coeli Circulus

 

Coelis Analytiker Simon Park
Mer om

Simon

Simon Park

Kapitalförvaltare Coeli Circulus

Coelis kapitalförvaltare Fredrik Tauson
Mer om

Fredrik

Fredrik Tauson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Hållbarhet

För Coeli handlar hållbarhet om uthållighet, ansvar, förtroende och goda affärer. Vi lägger stor vikt vid noggrann analys och fakta för att identifiera möjligheter, hantera risker och förstå konsekvenser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar för att ständigt utveckla, bygga och förbättra och dela med oss av det som bidrar till mer värde. Vi vill vidga våra perspektiv så att vi lägger vårt fokus där vi kan göra störst nytta.

Läs mer här

Kontakta oss

Hem Våra fonder Möt våra kapitalförvaltare