Ack Värmeland du sköna

Jag hade nyligen den stora äran att besöka BillerudKorsnäs produktionsanläggning Gruvön i Värmland. Gruvön har en lång historik. Redan på slutet av 1800-talet startades en sågverksrörelse på egendomen, men det är händelser de senaste 40 åren som skapat det BillerudKorsnäs som finns idag. 1978 slogs Billerud samman med Uddeholm och bolaget köptes sedan upp av Anders Wall. 1984 förvärvades bolaget av Stora som gick samman med finska Enso 1998 och bildade Stora Enso. 2001 slogs Gruvöns pappersbruk samman med AssiDomäns pappersbruk i Skärblacka och Karlsborg och bildade Billerud AB. 2012 slutfördes samgåendet mellan Billerud och Korsnäs och dagens BillerudKorsnäs bildades.

För närvarande finns det fem maskiner i Gruvön som tillverkar fluting, liners, kraftpapper, säckpapper, formbart papper, vätskekartong och cup stock. Det produceras även avsalumassa på bruket. Nästan 1 000 personer jobbar på Gruvön-bruket idag och det totala antalet anställda inom koncernen är cirka 4 500 personer.

Av de fem maskiner som finns idag kommer tre att stängas när den nya maskinen, KM7, börjar producera. En maskin, PM4 som har en kapacitet på 110 000 ton per år, fortsätter att producera en tid, sannolikt i flera år framåt. PM6, där fluting tillverkas och där kapaciteten är 300 000 ton per år, fortsätter att producera som vanligt.

Den nya kartongmaskinen, KM7, får en kapacitet på 550 000 ton kartong årligen och blir en av de största i sitt slag i världen. Och den mest moderna. Byggnaden som maskinen står i är 412,5 meter lång. Själva maskinen är 350 meter lång, 8,6 meter bred och väger 17 000 ton. Det är en bjässe! En fotbollsplan är som jämförelse 105 meter lång. Maskinen kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner. Den totala investeringen ligger på 7,6 miljarder kronor, vilket betyder att det krävs en årlig vinst på 1 miljard kronor för att investeringen ska ge en godkänd avkastning.

Flutingen (det vågiga skiktet i wellpapp) används såväl till ömtåliga och tunga industriprodukter som för livsmedelsförpackningar. Linern används som ytskikt i förpackningar för lyx- och skönhetsprodukter, modevaror och livsmedel. Kraftpappret används till en mängd olika industri- och medicinapplikationer samt för torra livsmedel såsom mjöl, socker, pasta och gryn. Säckpappret används till industriella förpackningar såsom cementsäckar eller konsumentprodukter som djurfoder. Det formbara pappret öppnar möjligheter för nya design- och förpackningslösningar inom en mängd olika applikationer som exempelvis muggar, påsar, kort och kartonger. Vätskekartongen, som är den mest avancerade produkten, används bland annat till förpackningar för mjölk, juice, yoghurt och andra flytande livsmedel.

Nu när den här jätteinvesteringen i Värmland håller på att slutföras – maskinen ska starta i mars/april – räknar vi med att se en avsevärd förbättring av kassaflödet. Förra året uppgick det fria kassaflödet till -2,6 miljarder kronor och det bör vända till 2–2,5 miljarder kronor nästa år enligt vår bedömning. Dessutom bör köpet och försäljningen av skogstillgången Bergvik Öst under det första halvåret generera ett betydande kassaflöde. Med dessa kassaflöden anser vi att det är uppenbart att börsvärdet på 24 miljarder kronor är för lågt.

Vad som gör BillerudKorsnäs intressant som en investering, förutom att vi ser 1) ett kraftigt förbättrat kassaflöde de kommande åren, är kombinationen av 2) framgångsrik produktutveckling och 3) starka marknadspositioner på en växande marknad. Bolaget investerar för att kunna fortsätta växa och förbättra lönsamheten, vilket vi bedömer kommer synas i stark vinsttillväxt de kommande åren.

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager

Prenumerera på Aktuellt från Coelis förvaltare