Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Coelis vice VD: Därför ökade vi investeringarna i onoterat 2022

Erik Bäckström, vice VD på Coeli, gästar Dagens Industri och berättar om investeringsläget på den onoterade marknaden samt hur Coeli tog tillvara på många möjligheter under 2022 när värderingsläget blev ovanligt attraktivt.

Se hela intervjun. 

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.