Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Crem International fortsätter sin expansion med Welbilt som nya agare

Priveq lnvestment Fund IV L.P. (”Priveq”) har tillsammans med övriga ägare ingått avtal om att avyttra Crem lnternational till Welbilt, lnc. (”Welbilt”) som är en betydande amerikansk aktör inom food service noterad på NYSE.

Crem lnternational är en globalt erkänd tillverkare av professionella kaffemaskiner med över 50 års erfarenhet på marknaden och försäljning till fler än 80 länder. Crem lnternational utvecklar, tillverkar och marknadsför kaffemaskiner under tre starka varumärken – Coffee Queen, Expobar och Spengler för segmenten HoReCa, Office Coffee Services och Convenience. Grunden i bolaget med Coffee Queen (Sverige) och Expobar (Spanien) och det senaste förvärvet av Spengler (Tyskland) har gjort Crem lnternational till den tillverkare i branschen som har det största produktutbudet med allt från manuella till automatiska maskiner inklusive unik teknik för espresso- och filterkaffe.

Priveq investerade i Crem lnternational 2012 tillsammans med  SEB Venture Capital, grundarna  Georg Möller och familjen Olaso och ledningen med VD Sebastian Lindström i spetsen.  Crem  lnternational  har  under  Priveqs innehavsperiod tagit steget till att erbjuda kaffemaskiner till samtliga viktiga segment på den professionella kaffemarknaden. Crem lnternationals intäkter  har  under  innehavsperioden  vuxit  från  450  Mkr till 770 Mkr med god lönsamhet.

”Tillsammans med Priveq och SEB Venture Capita/ har vi transformerat Crem lnternational till en ledande aktör på marknaden för professionella kaffemaskiner. Vi ser fram emot att tillsammans  med  Welbilt fortsätta bolagets framgångsrika expansion.” säger Sebastian Lindström, VD i Crem lnternational.

”Crem lnternational har under vår innehavsperiod fortsatt sin lönsamma tillväxtresa och genomförde under 2015 det strategiska förvärvet av den tyska tillverkaren Spengler. Bakgrunden till framgången ligger framförallt i att bolaget skapat en robust struktur i allt från produktutveckling till  försäljning  och  att ledningen samtidigt lyckats bibehålla en stark entreprenörsanda. Vi tror att Welbilt som internationell aktör kommer att kunna fortsätta växa Crem lnternational till det självklara valet inom  professionella kaffemaskiner oavsett geografisk marknad eller segmenf’ säger Karl-Johan Willen,  partner  på  Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq lnvestment Fund IV, samt styrelseledamot i Crem lnternational.

Alantra har varit finansiell rådgivare till Crem lnternational och dess ägare.

Om Priveq lnvestment

Priveq lnvestment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsiden är att skapa värde

genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning  på totalt ca 6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel  på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq lnvestment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska lnvesteringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB är rådgivare till Priveq lnvestments fonder.

För ytterligare information, se www.oriveq.se.