Därför ska ni absolut gifta er om ni har barn ihop

Det finns alltid anledning att fundera över vem som tar över de tillgångar du lämnar efter dig när du avlider. Många har en felaktig kunskap om vem som ärver vem, exempelvis är en vanlig tro att man ärver varandra om man har gemensamma barn även om man inte är gift. Det är rimligt att tro att det är så men tyvärr har lagstiftaren inte sett till att skydda den efterlevande i samboskap på samma sätt som äktenskap.

Det som gäller enligt svensk rätt är att dina tillgångar antingen tillfaller någon enligt de regler som finns i Ärvdabalken eller så har du genom ett testamente bestämt vem som ska ärva dig. Detta innebär således att man kan sätta Ärvdabalkens regler ur spel genom ett testamente. Dock gäller detta inte för bröstarvingars rätt till laglott. Den kan du aldrig testamentera bort mot din bröstarvinges vilja. Laglotten utgörs av hälften av din kvarlåtenskap.

Finns det inget testamente går arvet som huvudregel i första hand till dina bröstarvingar, det vill säga dina barn och deras avkomlingar. Det innebär att om ditt barn avlider så träder ditt barnbarn in som bröstarvinge efter dig och får samma rätt till laglott som ditt egna barn.

Är du gift ärver din efterlevande make/maka före era gemensamma barn, något som fram till 1988 inte var fallet. Sambor däremot har enligt lag ingen rätt att ärva varandra även om de har gemensamma barn. Det innebär att ogifta med barn blir utan arv efter den avlidne sambon. Det blir istället barnen efter den avlidne som kommer att ärva allt som den avlidne lämnar efter sig. Att den avlidnes andel av den gemensamma bostaden ärvs av barnen är troligtvis inte en önskvärd situation, varken för barnen eller för den efterlevande föräldern.

När ett samboförhållande upphör genom att din sambo avlider kan du som efterlevande begära samboegendomen fördelas mellan dig och den avlidne genom bodelning. Som samboegendom räknas er gemensamma bostad och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning. All övrig egendom som din avlidne sambo äger kommer alltså inte att ingå i en bodelning. En sådan bodelning kan som bäst tilldela dig som efterlevande hälften av bostaden. Den andra hälften kommer tillhöra din avlidne sambos dödsbo och som nämnts ovan, ärvas av dennes barn. Finns det ett avtal mellan samborna att bodelning inte ska ske, man brukar säga att man ”avtalat bort sambolagen”, kommer en bodelning enligt ovan inte att bli aktuell. I så fall kan det i värsta fall bli så att du som efterlevande kommer att bo i en bostad som helt och hållet ägs av dina barn.

Du som förälder är normalt förmyndare för dina barn fram till dess att de fyller 18 år. Som förmyndare företräder du dina barn i alla ekonomiska angelägenheter. I de fall du inte kan handla på ditt barns vägnar ska en tillfällig god man utses för den underårige. Sådant hinder kan exempelvis uppstå om du och ditt barn är delägare i samma dödsbo. Det tillkommer då på överförmyndaren att utse en tillfällig god man för ditt barn att företräda dennes intressen i samband med boutredning, bouppteckning och arvsskifte efter den avlidne föräldern. Så snart detta är klart blir du återigen ensam förmyndare för ditt barn.

Huvudregeln i Sverige är att ett barns tillgångar förvaltas av dess förmyndare, men det finns undantag. Om de tillgångar ditt barn äger överstiger åtta prisbasbelopp (364 000 kr 2018) övergår den fria föräldraförvaltningen till så kallad kontrollerad förvaltning. Kontrollerad förvaltning innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar hur du som förmyndare tar hand om ditt barns tillgångar. Kontrollen går till så du årligen, senast den 1 mars, till överförmyndaren ska lämna en sammanställning av ditt barns samtliga tillgångar, inkomster och utgifter under året. Utöver detta måste du ansöka om tillstånd från överförmyndaren om du som förälder vill placera ditt barns tillgångar i aktier, andra mer riskfyllda placeringar eller i fast egendom.

Förutom att det ekonomiska skyddet för dig som efterlevande sambo, särskilt om du är ekonomiskt svagare än den avlidne, är dåligt tillkommer detta att det kan bli aktuellt med en tillfällig god man och kontrollerad förvaltning. Frågan är då vad det finns för möjligheter för dig och din sambo att påverka detta.

Ett alternativ är att ni skriver ett inbördes testamente mellan er. I ett testamente kan ni testamentera er kvarlåtenskap till varandra. Men om ni har barn ihop kan ni, på grund av barnens rätt till laglott, endast testamentera hälften av er kvarlåtenskap till varandra. Genom ett testamente kan det ekonomiska skyddet för dig som efterlevande blir bättre men det blir fortfarande så att era barn kommer att ärva den andra hälften varför det kan komma att bli aktuellt med en tillfällig god man och kontrollerad förvaltning.

Det andra alternativet är att ni gifter er. Har ni endast gemensamma barn kommer du som efterlevande make/maka att ärva allting efter den avlidne.  I detta fall kommer du och ditt barn inte bli delägare i samma dödsbo varför ingen tillfällig god man behöver utses. Eftersom du kommer ärva allting efter din make/maka kommer rådigheten över alla tillgångar som kapital, fastigheter, företag som din avlidne make/maka efterlämnade att ensamt tillfalla dig. Om det är så att anledningen till att ni inte vill gifta er är att ni vil ha möjlighet att behålla era egna tillgångar vid en separation så kan detta enkelt lösas genom att ni skriver ett äktenskapsförord. Då behöver ni inte dela era tillgångar lika mellan er vid en skilsmässa men ni ärver varandra fullt ut om ni har gemensamma barn.

 

Har du fler frågor kring arv och vad som händer om du eller din kära dör?

Det ingår hjälp med frågor inom skatt och familjerätt utifrån din unika situation när du är kund hos oss med mer än 2 miljoner i investerbart kapital. Hör av dig till oss med din fråga eller fundering genom att fylla i nedan.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.