Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Erik Lundkvist tipsar om tre aktier i Dagens Industri

En långsiktig uppgång på börsen är inte att vänta förrän amerikanska Fed intar en mjukare linje – men för den som vill möblera om i portföljen kan vissa aktier vara gynnsamma på rådande nivå. Ta del av Erik Lundkvists diskussion i Dagens industri.

Läs artikeln (Artikeln är öppen för DI-prenumeranter).

Prenumerera på Aktuellt

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.