Erik resonerar om billigare alltid är bättre

Jag läste den intressanta artikeln ”Billigare – men alltid bättre?” skriven av Affärsvärldens Erik Wahlin om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.

I artikeln kan man läsa att drygt hälften, 52 procent, av nysparande under april, gick till indexfonder. Som företrädare för Coeli, som är en av flera aktörer inom fondindustrin som står för aktiv förvaltning, är det ljuv musik. Ju mer passivt sparande ökar desto mer ökar felprissättningarna, vilket därmed ökar förutsättningarna för oss som endast investerar i de bolagen vi anser har bäst framtida förutsättningar. Investering i index är per definition backspegelförvaltning där det största bolaget i ett index är det bolag som har varit bäst fram tills idag. Exempelvis så har H&M inte varit någon vidare investering under de senaste åren, men för den som valde indexprodukt för ett par år sedan fick H&M som största innehav. Däremot har en aktiv förvaltare möjligheten att ta ett tydligt ställningstagande och sälja.

Utmaningar för den som vill investera i aktiva fonder är att det kan vara svårt att välja fond och att överavkastningen kommer stötvis. Exempelvis utvecklades vår topprankade globalfond, Coeli Global Selektiv, närmare 4 procent bättre än världsindex under maj månad medan fonden låg drygt en procent efter index i år dessförinnan. Med andra ord, ett välgrundat val och långsiktighet belönas. I ett blogginlägg i mars i år skrev jag om dragkrafterna i att investera i indexprodukter med låga avgifter men också om de allt större negativa konsekvenserna. Passiva investeringar som per definition inte tar ställning till om ett bolag är bra eller dåligt är så skadligt för konkurrensen, och i förlängningen tillväxten, att amerikanska lagstiftare sedan en tid utreder lagförslag som skulle kunna förändra passivt sparande i grunden. Om du är intresserad av att veta mer, läs gärna mitt blogginlägg Negativa konsekvenser av passiv förvaltning.

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer

Prenumerera på Aktuellt från Coelis förvaltare