Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset september 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen

September började med att marknaden hade en stark uppgång, bland annat var aktien Docusign som fonden äger upp 20 procent på en dag. Dock rekylerade marknaden snabbt tillbaka där framförallt teknologiaktier såldes av snabbt. Nasdaq100 var ner som mest 13,2 procent under månaden men slutade ner med 5,9 procent. MSCI World var ner cirka 3,4 procent under månaden. Hedge Fund Research (HFR)s breda hedgefondsindex var ner 0,2 procent under september och är upp cirka 1,6 procent hittills i år. Som jämförelse kan också nämnas att HFR:s Global Equity Long/Short-index var oförändrat i september men är fortfarande ner -3 procent för året. Coeli Multi Asset var ner 0,6 procent i september och är därmed upp 5,4 procent för året.

Bland de systematiska lång/kort-positionerna i globala aktier kom de största positiva bidragen till avkastningen från de långa positionerna i fastighetsbolag, bland annat Balder, Fastpartner och Platzer. De största negativa bidragen kom från teknologisektorn med bland annat Apple, Evolution Gaming och AMD som gick sämst. De största positiva bidragen till avkastningen från de korta/blankade positionerna kom under september från Macy’s, Slumberger och ENI. Hedging av portföljen bidrog positivt.

Förändringar i portföljen

Bruttoexponeringen har varierat mellan 40 procent och 86 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan -15 procent och 31 procent. Under månaden köptes aktier i bland annat Enphase Energy som är en amerikansk tillverkare av solpanelssystem med batteri-backup bland annat för privatpersoner. Vi har också köpt aktier i Teladoc Health som är ett amerikanskt bolag som producerar tele/nätbaserad hälsovård samt Generac Holdings, en amerikansk tillverkare av mobila och stationära generatorer.

Fondens positionering/framtidstro

Under månaden ökade fondens bruttoexponering något i jämförelse med augusti och fonden var marknadsneutral under september. Vår förväntan om börsen framöver är ökad risk och volatilitet bland annat på grund av att USA går mot val. Vi är dock fortsatt optimistiska men denna optimism kan kväsas om geopolitisk oro ökar eller spridningen av covid-19 blossar upp igen i en andra våg.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum 2019-12-31
Förvaltningsavgift  1,7 %
Riskgrad 5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.