Trump höjer tullarna – så påverkas din portfölj

Politik är oftast inte mycket mer än brus för aktiemarknaderna, men medan risken för en hård Brexit minskat hade marknaderna fram till och med i fredags prisat in någon form av handelsöverenskommelse mellan USA och Kina. Så sent som i förra veckan signalerade båda parter att ett avtal skulle vara möjligt redan denna vecka, men sedan början av den här veckan är USA:s tolkning att den kinesiska delegationen har stött på inhemskt motstånd och vill omförhandla. Därav blev Trumps tweets i söndags om att höja tullarna, från 10 procent till 25 procent på import värd 200 mdr USD, verklighet i natt. Tullarna slår på mer än 5700 produktkategorier där telekomutrustning är störst. Totalt har Trump höjt tullarna på varor värda 250 mdr dollar, vilket motsvarar knappt hälften av värdet på den amerikanska importen från Kina under ett år. Trump hotar även att inkludera övriga varor värda cirka 291 mdr dollar, något som skulle ta några veckor att förbereda. Kina har som väntat meddelat att de kommer svara med motåtgärder, men än så länge har de inte varit mer specifika än så. Börsreaktionen är förhållandevis mild. I skrivande stund är terminen för amerikanska börsindexet S&P500 ned 0,2 procent efter att ha fallit alla dagar sedan i söndags. Börserna i Asien visar på en försiktig uppgång. Anledningen till den initialt återhållsamma reaktionen är att förhandlingarna mellan USA och Kina fortgår idag och att tullarna kommer börja verka inom ett par veckor då nattens höjning endast påverkar nya köp och inte de varor som redan är på väg. Marknaden spekulerar även i att Kina kommer tvingas öka stimulansen av den egna ekonomin och att den amerikanska centralbanken skulle kunna sänka styrräntan. Ingen är vinnare på handelskriget och ju längre världen får vänta på en lösning, desto mer kommer världsekonomin skadas. Oxford Economics estimerar att amerikansk BNP skulle minska med 0,3 procent och Kinas BNP med 0,8 procent mätt över ett år. Om USA skulle gå vidare med sitt senaste hot och höja tullarna till 25 procent på samtliga varor skulle det motsvara 16 procent av världshandeln och minska global BNP tillväxt med 0,5 procent under 2020. Trots ökat handelskrig är konkurrensen hög och risken är stor att de höjda tullarna kommer slå på bolagens marginaler snarare än att innebära högre inflation (från höjda priser).

Sammanfattningsvis är en kortsiktig eskalering av handelskriget inte så farligt då länderna kan stimulera ekonomierna via budgetar eller via sänkta räntor. Men ju längre det pågår, desto större blir de negativa konsekvenserna för tillväxten och för bolagens förutsättningar att öka sina vinster.

Vi har en låg exponering mot aktier i våra diskretionära mandat (Coeli Aktiv Allokering Trygghet och Coeli Aktiv Allokering Total) och i våra Strategifonder (Coeli Mix, Coeli Potential och Coeli Total). Dock är som väntat investeringshorisonten kortare än normalt och vi hoppas på goda möjligheter att höja aktieexponeringen om tillfälle ges. Vi minskade även investeringen mot tillväxtmarknadsländerna i måndags. Efter årets starka börsuppgång till nya högsta nivåer fick marknaden en ursäkt att korrigera. Höjningen av tullarna ökar trycket på parterna att komma överens, vilket skulle få börserna att stiga. Börserna har dock inte prisat in ett långsiktigt handelskrig med höga tullar. Nås ingen lösning i närtid är risken stor att marknaderna fortsätter att falla. Amerikanska centralbanken FED:s agerande kommer även vara avgörande liksom kommande makrostatistik.

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
 • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.